Procés PROPOSTES DES DE L`ESQUERRA

16 d'ABRIL: RECULL FINAL DE PROPOSTES DES DE L'ESQUERRA 
També podeu trobar les 71 propostes finals en format pdf en aquest enllaç

Després d'alguns afegits i modificacions en el redactat, es va aprovar el document, i es van acordar les propostes considerades com a prioritàries. Un total de 13 propostes que es destacaran en el marc del conjunt del programa electoral de la coalició ICV-EUiA per les properes eleccions municipals del 22 de maig.

Les tretze propostes destacades són:
1. Fer i posar un marxa un pla integral de xoc, per prevenir i intervenir sobre les situacions de risc d'exclusió social.

2. Mesures per posar en lloguer pisos buits a Barberà, amb l'ajuntament com intermediari i garantia, i aprofitar els pisos buits de promocions socials per lloguers socials i situacions d'emergència social.

3. No fer privatitzacions ni externalitzacions. Garantir la gestió pública i directa dels serveis municipals, creant ocupació estable i de qualitat.

4. Reconèixer l'associacionisme com a interlocutor vàlid, i potenciar la seva xarxa amb la creació d'una oficina de suport i assessorament a les entitats.

5. Posada en marxa de processos participatius, amb consultes municipals vinculants i amb un tràmit participatiu obligatori i efectiu pels projectes i serveis a partir de 100.000€ anuals.

6. Creació d'una comissió de festes populars, amb participació real de les entitats, i amb la festa major com a activitat principal.

7. Gestió compartida amb les entitats usuàries dels equipaments culturals, establint conjuntament un protocol d'ús.

8. Creació i posada en marxa d'un pla municipal d'acollida i per la convivència.

9. Reformular el civisme des de la participació i la ciutadania activa, i derogant l'ordenança del civisme.

10. No a la construcció de l'interpolar, i si a l'orbital ferroviària, garantint la zona verda i d'esbarjo en el seu recorregut.

11. Crear un centre de recursos comunitaris, inspirat en el concepte de decreixement, per incentivar i dinamitzar la dinàmica comunitària i d'intercanvi, amb les entitats com a protagonistes.

12. Reactivar el pla d'aparcaments (pendents a la Pl. Sardana i la Pl. Gaudí), mantenir la gratuïtat del de la RENFE. Tots amb gestió municipal.

13. Fer un bicing mancomunat amb Badia, Sabadell i l'UAB, utilitzant els equipaments públics com a estacions.


A partir d'ara, i tenint com a base les 71 propostes del procés participatiu, es completarà el programa electoral, que es presentarà properament, amb mesures dels propis partits integrants de la coalició i que en cap cas seran contradictòries amb les recollides en els diversos tallers del procés.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


9 d'ABRIL: EIX 4. CIUTAT SOSTENIBLE
I amb el quart taller es va arribar a la darrera de les sessions plantejades en el procés Propostes des de l'esquerra. Realitzat el dissabte 9, i amb el concepte de Ciutat Sostenible com a eix, es van tractar temes d'equilibri territorial, mobilitat i medi ambient.

Novament el debat va ser viu, amb moltes aportacions, i que van recollides en les següents propostes:


- Tendir a construir menys habitatge (amb moratòria de noves zones residencials) i fer més rehabilitació.


- No créixer més com a ciutat. Per mantenir l'equilibri, no més construccions de zones residencials.


- Construcció de l'orbital ferroviària en el traçat previst de l'interpolar, no construir aquesta, i garantir la zona verda i/o esportiva en la superfície.


- Que no es faci l'autovia del Ripoll. o que es modifiqui el seu traçat per reduir l'impacte i preservar el bosc de Santiga.


- Mantenir zones productives (polígons i comerç) i augmentar zones verdes.


- Apostar per les energies renovables com a sector productiu i de serveis, per redefinir les zones productives.


- Replantejament amb el criteri de no més zones residencials i més espais verds i equipaments, de zones pendents d'urbanització (Estació, solar del Parc Europa o Can Gili)


- Soterrament de la via de la Renfe


- Plantar arbres al voltant de les zones de molt trànsit


- Recuperar el Pla de Mobilitat (que es va fer de manera participativa)


- Reactivar el pla d'aparcaments (Pl Sardana i "plaça de las redes")


- Mantenir la gratuïtat del parking de l'estació. Que no s'externalitzin els parkings. Tots amb gestió municipal.


- Fer un "bicing" mancomunat amb Badia i Sabadell, fent servir els equipaments com estacions.


- Circuits de carril bici (amb camins escolars en bici)  i pacificació del trànsit al centre.


- Implantar el Car Sharing (cotxe compartit per hores), deixant places reservades al parking del centre.


- Moure els semàfors i pas de vianants de la nova rotonda de la N-150, posant-les més lluny de la rotonda, per evitar tantes retencions.


- Fer connexions per anar a peu a Cerdanyola.


- Gestió dels horts amb participació i transparència. Que es compleixi la normativa i es cultivin totes les parcel·les
. Clarificar i regularitzar la situació de tots els grups d'horts que hi ha al riu Ripoll.

- HORTS: Estudiar la implantanció del model d'horts comunitaris, sobretot en les noves fases. Donar solució al tema del compostatge. Incentivar el cultiu ecològic. Connectar els horts amb les cooperatives de consum.


- Crear un Centre de recursos comunitaris (Barberà Comparteix), inspirat amb el concepte del decreixement, que pugui llogar eines d'ús poc freqüent, incentivar l'intercanvi de coneixements, serveis i bens, faci formació i dinamitzi la dinàmica comunitària amb les entitats.


- Introduir noves formes de recollida de residus segons la característiques dels barris (p.ex: porta a porta en les zones residencials)


- Treballar per la implantació del residu net, i simplificar la recollida selectiva.


- Introduir mesures de control sobre la contaminació acústica.


- Sistematitzar el control i la informació sobre la contaminació electromagnetica (antenes de telefonia)


- Informació accesible (on-line) sobre els nivells de contaminació atmosfèrica.


- Posar punts de càrrega per vehicles elèctrics en els parkings públics.


- Subvencionar o crear beneficis fiscals els punts de càrrega en parking privats o en domicilis.Un cop recollides aquestes 85 propostes dels 4 eixos tractats, el proper pas consistirà en agrupar-les, sintetitzar-les i prioritzar la seva visibilitat, per poder bastir un document que serà la base del programa electoral. Aquest document es presentarà, es comentarà i serà sotmès a la votació dels participants en una assemblea oberta que tindrà lloc el proper dissabte 16 d'abril, a les 11h, al local d'EUiA de Barberà.


Us esperem per que doneu la vostra opinió!


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


6 d'ABRIL: EIX 3. CIUTAT VIVA
L'eix tractat el dimecres 6 va ser el de Ciutat Viva. Es va parlar de com aconseguir que Barberà no sigui una ciutat dormida,  de quin paper han de tenir les entitats o com fer de la convivència un fet quotidià. El tercer taller no va ser una excepció, i com va passar en les sessions anteriors, van ser moltes les propostes que es van debatir, i que es tindran en compte en el recull final que s'aprovarà el dissabte 16 d'abril.

Aquestes propostes son:

- Creació d'una oficina de promoció i assessorament d'entitats, amb la perspectiva de l'autonomia d'aquestes.

- Reconeixement del valor social de les entitats per la globalitat del seu projecte, més enllà de la seva activitat

- Incloure el lloguer de locals com a part justificable del conveni de l'ajuntament amb les entitats.

- Potenciar la connexió i el treball en xarxa de l'activitat de les entitats. Recuperant la Guia d'entitats, per exemple.

- Crear dinàmiques de col·laboració i gestió compartida dels equipaments culturals.

- Recuperar l'esencia "popular" de les festes, implicant a les entitats en la definició i la gestió d'aquestes.

- Creació d'una comissió de festes populars, amb participació efectiva i real de les entitats, i amb la Festa Major com a principal activitat.

- Festa Major al centre!

- Tenir un model i un projecte clar i definit conjuntament amb les entitats pel teatre cooperativa, i amb un major aprofitament del Auditori Maria Feliu.

- Crear un protocol d'ús dels equipaments culturals, implicant a les entitats en la seva definició.

- Recolzament per part de l'ajuntament a les expressions culturals i festives populars (ex: sopars al carrer, festes de carrer, activitats de caire veïnal...) sense que s'hagi de vincular a una entitat necessàriament.

- Posada en marxa, amb pressupost garantit i suficient, de la Nau Arquimedes per a joves.

- Treball amb joves no associats. Informar sobre i incentivar l'associacionisme, interelacionar joves i entitats juvenils, i treball educatiu per adolescents vinculat a entitats juvenils.

- Espais de trobada i projectes per la gent gran, també amb caràcter autogestionat.

- Fomentar la intergeneracionalitat, aprofitant les experiències i l'activitat de les entitats.

- Ús obert d'espais educatius per activitats esportives, de reunió i culturals, amb corresponsabilitat de la ciutadania.

- Creació d'una política d'infància i del Consell dels Infants.

- Derogació de la Normativa de Civisme, i educació per concienciar de que els espais públics són de tots i totes

- Intensificar el treball per evitar conductes incíviques greus, prioritzant la sensibilització, la facilitació, i reduint les mesures repressives.

- Instal·lació de plafons per la difusió de les activitats de les entitats.

- Afavorir una activitat comercial diversificat, amb apostes d'especialització, i que ajudin a crear ambient al carrer.

- Reformular el civisme des de l'optica de la participació i la ciutadania activa.

- Que es faci servir la guia d'acollida per nouvinguts.

- Utilitzar l'esport popular i amateur com a mitjà per la relació entre nouvinguts i autòctons (fent servir també els espais escolars).

- Treballar per afavorir dinàmiques de relació entre entitats i col·lectius, formals o informals, de nouvinguts.

- Actuar sobre els rumors que corren sobre els comerços amb propietaris d'origen estranger, amb campanyes antirumors, i promovent la interelació amb la resta del teixit comercial.

- Pla d'acollida municipal.


Com veieu, l'hora i mitja de taller va donar per molt! Si teniu alguna idea més, o algun comentari sobre aquestes, no dubteu en dir la vostra a través dels comentaris d'aquesta pàgina.

Us esperem pel darrer dels taller. El proper dissabte 9 d'abril, a les 11h al nostre local, es parlarà de l'Eix 4: Ciutat Sostenible.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


2 d'ABRIL: EIX 2. CIUTAT DEMOCRÀTICA

El segon dels tallers, que portava per títol Ciutat Democràtica, va donar molt de si, i va servir per evidenciar fins a quin punt és millorable la gestió municipal, com aquesta cal que tingui un projecte polític clar al darrera, al servei de les persones, i com de necessari és que aquesta política es faci des de la participació de la societat civil.

Les idees que es van comentar, pendents de debat i acord, són:

- Exposició pública a través de la web de la informació integra de tots els projectes, i també dels concursos.

- Municipalització dels serveis públics. Quan sigui impossible la gestió directa, apostar per formules d'economia social.

- Establir un tràmit participatiu obligatori i efectiu en els projectes urbanístics, culturals i educatius, entre d'altres.

- Empoderar l'associacionisme, reconeixent-lo com a interlocutor vàlid en l'àmbit corresponent.

- Incloure a les entitats usuàries en la gestió dels equipaments, amb capacitat de control de l'activitat.

- Establir programes de formació en la participació, adreçada a tots el col·lectius.

- Posada en marxa de processos participatius, també amb consultes municipals vinculants.

- Creació dels consell municipal de mitjans de comunicació, plural i amb participació de les entitats.

- Establir mecanismes de contacte directe i transparent entre regidors, ciutadans i entitats.

- Exigir la màxima transparència i compliment de la legalitat en la gestió municipal i dels càrrecs electes.

- Fer memòries de valoració dels projectes i programes municipals, amb criteris clars i públics.

- Que els programes s'aprovin amb el pressupost municipal.

- Anàlisi i avaluació del conjunt dels llocs de treball municipals, per aconseguir la màxima eficiència i utilitat social.

- Evitar el clientelisme en la contractació de serveis i personal, que sigui un procés transparent.

- Gestió transparent i per internet dels equipaments culturals, amb accés directe de les entitats.

- Publicació integra de les actes dels plens municipals.

- Potenciar la figura del corresponsal del Síndic de Greuges.

- Una web més interactiva, útil i clara.

- Utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per optimitzar els serveis als ciutadans

- Potenciar la OMIC, incloent la Defensa al consumidor, i fent que tingui un paper més actiu en intermediacions.

- Fer servir els equipaments escolars fora de l'horari escolar, fer l'esport escolar i amb activitats extraescolars diàries.

- Mancomunar serveis comuns a les escoles, per estaviar despeses, d'acord amb els criteris de municipalització de serveis o d'economia social.


Moltes propostes d'esquerres, com veieu... però segur que ens hem deixat unes quantes...tens alguna? Ens la pots donar a través del correu electrònic euiabarbera@gmail.com o deixant un comentari en aquesta pàgina.

Us esperem en el proper taller, el dimecres 6 d'abril a les 19h al nostre local (Avda. Generalitat 68. Esc A. Ent. 2ª)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


30 MARÇ: EIX 1. CIUTAT COHESIONADA
En el primer dels tallers previstos es van parlar de temes de caire social i de mesures per garantir els drets socials i l'equitat entre la població de Barberà. Va ser debat molt interessant, que finalment es va fer curt i no va permetre abarcar tots els temes plantejats. 
Algunes de les idees que van sortir, i que es complementaran de cara a l'assemblea final del procés Propostes des de l'esquerra, són:

- Posar en marxa un pla integral o de xoc per lluitar contra el perill d'exclusió social que crea l'actual crisi econòmica. Els Plans Locals d'Inclusió Social promoguts per la Diputació de Barcelona podrien ser un bon recurs.

- Posar en marxa mesures per què els pisos buits a Barberà (s'estima que més de 1.000) es pugin ser llogats a un preu social, amb l'intermediació i garantia de l'ajuntament cap a els propietaris/es.

- Donar més recursos i competències a l'Oficina Municipal d'Habitatge de Barberà.

- Aprofitar els pisos de promocions socials que no han estat ocupats per fer lloguers socials (destinants a famílies amb dificultats) o per situacions d'emergència social (com els desnonaments)

- Garantir la continuitat del Pla Educatiu d'Entorn, independentment del seu manteniment o no per part de la Generalitat.

- Obrir i reforçar el Pla Educatiu d'Entorn, per que funcioni com una xarxa socioeducativa de treball comunitari, que conecti i interelacioni centres educatius, entitats, equipaments i la resta d'agents educatius.

- Abordar decididament la problemàtica de l'absentisme escolar, establint un pla de treball específic amb els recursos necessaris.

- Evitar les externalitzacions en els serveis i equipaments depenents de l'ajuntament, donant exemple en la creació d'ocupació estable i de qualitat

- Apostar pel cooperativisme. Especialitzant-se en la seva formació des de Barberà Promoció (com actualment s'esta fent), i establint-ho com a criteri preferent en les contractacions de serveis que no sigui possible assumir des de la gestió municipal directa.

Podeu donar la vostra opinió, o fer més propostes a través del correu electrònic euiabarbera@gmail.com o deixant un comentari en aquesta pàgina. Ho tindrem en compte!

Us esperem en el proper taller, el dissabte 2 d'abril a les 11h al nostre local (Avda. Generalitat 68. Esc A. Ent. 2ª)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
26 MARÇ: TROBADA OBERTA DE PRESENTACIÓ
La sala Salvador Allende de la biblioteca municipal va acollir la presentació del procés que la coalició ICV-EUiA ha engegat per elaborar participativament el seu programa electoral per les properes eleccions municipals. 

El regidor a l'ajuntament de Barberà i coordinador local d'EUiA, Jose Luis Rivera, va prendre la paraula per explicar en quin context social arribem a aquesta consulta electoral, baixant des del àmbit global fins al local, i com EUiA i ICV encarem les eleccions, amb l'objectiu de ser útils per defensar a la població amb una situació més complicada davant l'actual situació de crisi econòmica i social.

Posteriorment va presentar el procés "Propostes des de l'esquerra", els seus eixos de treball i els diferents tallers oberts a tota la gent que es senti identificada amb els valors de les esquerres. Aquestes jornades es concentraran en els dimecres i dissabtes de les dues properes setmanes, i finalitzaran amb una assemblea oberta, el 16 d'abril, en que es posarà en comú totes les idees aparegudes en els tallers, i es votarà la seva inclusió en el programa municipal, com a elements fonamentals d'aquest.
Un cop presentat el procés, es va fer una ronda de paraules, en la que els assistents van donar el seu punt de vista sobre el procés, la difusió que ha tingut o com incloure a més persones, i també entitats, en el mateix. També va sortir la qüestió de si la participació en el procés està limitat a l'assistència als tallers, a la que des de EUiA vam respondre que anirem publicant en aquesta pàgina del bloc els resultats dels diferents tallers, i que també recollirem propostes incentivarem la participació via correu electrònic.

Properament, més informació sobre el resultat dels tallers. Animeu-vos a dir la vostra!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  

PRESENTACIÓ del PROCÉS

En aquesta pàgina anirem penjant les propostes i idees que vagin sortint dels diferents tallers del procés participatiu Propostes des de l'esquerra. 

Us animem a comentar-les!