divendres, 19 de març del 2010

NO A L'ORDENANÇA DE CIVISME

L'Equip de Govern de l'Ajuntamente de Barberà del Vallès (PSC) amb el suport de PCPB, PP i CiU va aprovar el passat mes de gener una ordenança que pretén impulsar el civisme i la convivència. Des d'EUiA, a més de votar-hi en contra, hi presentem al·legacions per tal de tirar enrera una ordenança que:
No compleix l'objectiu de fomentar la convivència, perquè limita la convivència a un concepte negatiu: l'ordenança planteja que en l'espai públic només hi ha una manera de comportar-se, i es defineix des de l'administració. Això no és possible, una ciutat és un conjunt de sensibilitats, d'interessos i sobretot, de persones que tenen dret a expressar-se, sempre que respectin els altres. Nosaltres entenem que l'espai públic s'ha de definir entre tots i totes, amb diàleg, i no amb una normativa que prohibeix i sanciona comportaments de manera automàtica.
Limita les llibertats i estableix que es permet "tot allò que no està prohibit", fent una regulació extensa i detallada, arribant a extrems com el de regular els cendrers que ha de tenir la terrassa d'un bar (article 43.9) o prohibir a les criatures plorar als espectacles públics (article 76.8 b)); i el que és més greu, regular les activitats "que adopten formes de mendicitat", com ara "la venda de mocadors" (64.2 b)), que es castigaria amb 300 € (article 136.2); aquests comportaments són causats per les desigualtats socials i la pobresa, i la solució no és castigar els més pobres. És simptomàtic veure com hi ha pressupostats 50.000 € en concepte de recaptació de multes per infraccions a l'ordenança, i en canvi no està clar quines partides, si s'han previst, es dedicaran a mesures educatives relacionades amb la promoció de la convivència i el diàleg.
Converteix els veïns en potencials denunciants, obligats a col·laborar en el compliment de l'ordenança, avançant així en el trencament de la cohesió comunitària. Les qüestions més quotidianes, que es poden resoldre mitjançant el diàleg i quan sigui necessari, amb uns bons mecanismes de mediació, no poden ser objecte de denúncia (per exemple, les barbacoes regulades a l'article 73). Cal fomentar el diàleg, i no reforçar un model de ciutat més repressiu, on la policia local, en comptes d'evolucionar cap a un model de proximitat, acabi saturada per les conseqüències d'aquesta política errònia.
Des d'EUiA convidem a totes les entitats i a les persones de Barberà del Vallès a oposar-se a aquesta ordenança, demanant la seva retirada, i a treballar per un model de convivència basat en el compromís, el diàleg i el reconeixement entre totes les persones i col·lectius que formem la ciutat.

Comissió Política Local d'EUiA


Us deixem un enllaç a les al·legacions que vam presentar i que han estat rebutjades.