dimecres, 30 de novembre del 2011

Videoforum d'EUiA de Badia del Vallès

Els companys i companyes de Badia del Vallès han organitzat aquest videofórum pel proper divendres 2 de desembre. Us animem a tots i totes a assistir, segur que serà molt interessant!

dissabte, 26 de novembre del 2011

La proposta d'ICV-EUiA a Barberà per les ordenances i taxes municipals

S'apropa l'aprovació de les ordenances i taxes municipals pel proper any 2012. El grup municipal d'ICV-EUiA te clar que les modificacions introduïdes, provocades en bona part per canvis de legislacions superiors a l'àmbit municipal, i per l'actual context de retallades de pressupostos, serveis i drets, han de ser el més justes socialment possibles, per que afectin el menys possible a la qualitat de vida de les famílies i persones que es troben en una situació més complicada.
Per això, el grup d'ICV-EUiA ha treballat una proposta de ordenances municipals. Una proposta que a més de ser discutida dintre de l'Ajuntament, també ha estat presentada i debatuda amb entitats i col·lectius de la ciutat.

La proposta es basa en la convicció de que "Els ajuntaments hem d’intervenir socialment. Som la darrera defensa de la ciutadania contra la voracitat del capitalisme financer, i per tant hem de treballar des del punt de vista polític, junt amb la ciutadania i les seves organitzacions. A més de dissenyar uns pressupostos austers (reduir despeses en propaganda o representació), cal establir uns majors ingressos locals, però de manera QUE PAGUI MÉS QUI MÉS TÉ. Per tant, cal introduir mecanismes de PROGRESSIVITAT en les taxes i preus públics."
I com a propostes més significatives inclou que "les subvencions que arriben de les administracions superiors, com ara les de les escoles bressol, es puguin aplicar de manera progressiva, i no de manera linial, com passa actualment.", altres com "Establir una TARIFACIÓ SOCIAL amb criteris públics [...]. Aquesta tarifació, tot i que pot ser difícil d’implementar immediatament, pot aplicar-se en un termini relativament curt", o congelar algunes de les taxes actuals.


Podeu trobar el document de proposta ORDENANCES FISCALS TAXES MUNICIPALS 2012, amb informació més detallada i concreta al final d'aquesta entrada.


La presentació de les noves taxes municipals, tindrà lloc al proper ple municipal del 30 de novembre, el període per presentar al·legacions s'estendrà fins el 19 de desembre, i finalment s'aprovaran al ple del desembre. Des del grup municipal d'ICV-EUiA esperem que la nostra proposta quedi recollida i aconseguir d'aquesta manera que una major entrada d'ingressos necessaris no suposi una major càrrega per aquells i aquelles que estan pagant de forma injusta la crisi, els i les treballadores.

OrdenancesFiscals2012_revisio

dimecres, 23 de novembre del 2011

ICV-EUiA de Barberà presenta una moció per reduir la càrrega fiscal a les famílies amb menys recursos

El grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha presentat la següent moció per ser debatuda i votada  al proper ple corresponent al mes de novembre, que tindrà lloc el proper 30 de novembre


MOCIÓ PER REDUIR LA CÀRREGA FISCAL A LES FAMÍLIES AMB MENYS RECURSOS
Atesa la situació de crisi econòmica, en què l'atur i la probresa afecten cada cop a més persones, que en alguns casos són expulsats de casa seva per procediments de desnonament.

Atès que la llei reguladora de les hisendes locals no permet establir uns impostos locals progressius mitjançant les ordenances fiscals, pel que fa a l'Impost de Béns Immobles (IBI) i a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Atès que els poders públics tenen l'obligació d'evitar qualsevol possible discriminació d'unes famílies respecte a les altres, prestant suport a aquelles que ho necessiten.

El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple Municipal de Barberà del Vallès l'adopció dels següents acords:

Primer. Establir un programa de subvencions a les famílies que es trobin en situació de desnonament del seu habitatge habitual, i mentre duri aquesta situació, per fer front a l'IBI i l'IIVTNU corresponents al citat habitatge. La quantia de la subvenció serà igual al 100% de la quota íntegra de l'impost.

Segon. Establir un programa de subvencions a les famílies amb baixos recursos per fer front al pagament de l'IBI, segons s'especifia a l'annex I.

Tercer. Les subvencions tindran caràcter voluntari i eventual, i no generaran dret a obtenir-ne en anys posteriors.

Quart. de l'aplicació d'aquesta mesura, així com de la resta de bonificacions sobre els tributs i preus públics municipals, s'haurà de redactar una memòria que serà sotmesa al Ple Municipal el setembre de 2012.


José Luis Rivera Arias
Portaveu grup municipal ICV-EUiA

Barberà del Vallès, 16 de novembre de 2011


Annex I

a) càlcul de la RFDP (Renda Familiar Disponible per Persona)

RFDP = (Renda Familiar - Despesa en lloguer o hipoteca) / nombre de membres

La renda familiar es correspon amb la suma de les bases liquidables generals de tots els membres de la família (casella 618 IRPF)

La despesa en lloguer o hipoteca s’haurà de justificar documentalment.

El nombre de membres es corresponen amb les persones membres de la unitat o les unitats familiars de la declaració o declaracions de l’IRPF corresponents a la família.

S’exclouran els contribuents amb rendiments nets mobiliaris superiors a 400€ (casella 031 IRPF)   

S’exclouran els contribuents amb rendiments del capital immobiliari (caselles 069, 075 i 079 IRPF)

L’índex de referència serà l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que per a 2011 està situat en 569,12 euros/mes, és a dir, 7967,73 euros/any.

b) taula de subvencions


RFDP
Import de la subvenció
inferior a 0,40 de l’IRSC100%
inferior a 0,60 de l’IRSC50%

diumenge, 20 de novembre del 2011

La poca vergüenza de los que recortan

text publicat a la revista d'informació local de Barberà del mes de novembre:

Estamos en campaña electoral, pero a pesar de las palabras vacías de los spots publicitarios, la realidad siguen siendo los recortes de derechos. Estos recortes afectan a la mayoría de la población, los trabajadores y trabajadoras, que vemos cómo se nos exigen sacrificios mientras a los bancos y a las grandes corporaciones se les dedican planes de rescate de miles de millones de euros.
A diferencia del trato que se da a los bancos, mejorar la financiación de los ayuntamientos es una asignatura pendiente, y ni los gobiernos del PP ni los del PSOE han dado respuesta a esta reivindicación histórica del municipalismo. La precariedad de recursos se agrava cuando la Generalitat, además de adeudar más de 4 millones de euros  al Ayuntamiento de Barberà del Vallès, recorta su aportación a servicios públicos como las educación de 0 a 3 años, las escuelas de música o los comedores escolares.
Por lo tanto, además de los recortes en los servicios que gestiona directamente, el govern de Mas obliga a los ayuntamientos a asumir más déficit o a hacérselo pagar a la ciudadanía. Nuestra propuesta en el debate de las tasas y precios públicos es que las cargas se repartan de manera equitativa: que paguen más los que más tienen.
Los ayuntamientos tienen que estar del lado de la mayoría, la clase trabajadora, y enfrentarse a los que recortan, que ponen los intereses de los ricos y poderosos por encima del bienestar de la población. Y tienen la poca vergüenza de hablar del Estado del Bienestar o la justicia social mientras siguen el dictado de los especuladores. ICV-EUiA estamos siempre del lado de los trabajadores y trabajadoras, y seguiremos trabajando para conseguir una salida justa a la crisis.


Grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barberà del Vallès


divendres, 11 de novembre del 2011

EUiA lamenta la mort de la companya Trinidad Gallego, membre del grup de Dones del 36

EUiA de Barberà del Vallès ens sumem a condol per la mort de Trinidad Gallego, que vam tenir la sort de que ens acompanyes en una xerrada durant la festa major del 2006, explicant la seva experiència i trajectòria de lluitadora antifeixista i com a integrant del grup Dones del 36. 

Ahir ens va deixat a l’edat de 98 anys la companya Trinidad Gallego, la ‘Trini’ de l’emblemàtic grup de les Dones del 36. El seu compromís polític s’inicià el 1934, quan un cosí li va demanar ajut per auxiliar els fills de les lluitadores de la Revolució d’Octubre que van ser empresonades a Astúries. Llavors va col·laborar amb les socialistes per refugiar els infants a Madrid. El 1935 ingressa al Partit Comunista.
El 1936, en esclatar la Guerra Civil, Trinidad Gallego va crear el Comitè d’Infermeres i durant tota la guerra va estar a l’hospital de sang amb els ferits. El 13 d’abril de 1939 un veí la va denunciar i la Trini, la seva mare i la seva àvia van ingressar a la presó de Ventas. Van ser jutjades i condemnades a 30 anys. Les van traslladar a la presó d’Amorebieta (Biscaia). El setembre del 1941 van sortir indultades i van ser desterrades. La Trini va anar a treballar a Alacant, on la van tornar a detenir el febrer de 1942 per les seves activitats clandestines organitzant el PCE. Va estar empresonada  fins el 1945. En sortir, aconsegueix feina a Baena (Còrdova) i Alcahuete de la Sierna (Jaén). En aquest període es dedica a auxiliar guerillers antifranquistes, per la qual cosa és detinguda de nou el gener de 1947. Malalta, torna a parar a la presó de Ventas el 1948, on li arriba la notícia de la mort de l’àvia i la mare. En total, passa set anys en diferents presons, on exerceix d’infermera i llevadora.
El 1951 la Trini arriba a Barcelona i s’instal·la definitivament a Nou Barris. Activa militant social i política, era membre del PSUC-Viu i sòcia d'Honor de la Fundació Pere Ardiaca.

dilluns, 7 de novembre del 2011

... I a sobre hem de callar? EUiA davant el debat de les taxes municipals pel 2012

El mes d’octubre és un dels més intensos als ajuntaments catalans perquè es presenten i aproven els pressupostos i taxes municipals pel proper any. Amb motiu d'aquest debat regidors i regidores d'EUiA ens vam reunir durant la darrera setmana, en el marc de la Comissió Política Municipal.

Els i les càrrecs electes vam acordar prioritzar el manteniment de l'ocupació, les polítiques socials, una fiscalitat progressiva, tarifació social a les taxes municipals i austeritat en els pressupostos del 2012 dels Ajuntaments.

El 2012 serà un any especialment difícil per la gravetat de la crisi econòmica i l’efecte de les polítiques neoliberals del govern central i autonòmic. Les polítiques de retallades socials, la reducció del finançament municipal i la limitació de la inversió per decret llei s’afegeixen al mal endèmic del deficient finançament municipal.

Davant d'aquesta situació, EUiA continuarà demanant al proper govern de l’Estat que surti de les eleccions del 20-N una nova llei de Finançament de les Hisendes Locals, exigim l’aixecament de la limitació de la inversió municipal.

I a nivell local, el grup municipal d'ICV-EUiA de Barberà del Vallès complementarà aquestes demandes amb un seguit de propostes d'esquerres en el debat municipal sobre les taxes i ordenances municipals que s'hauran de debatre en els propers plens:

• Defensar un Ajuntament més actiu contra la crisis, perquè som l’administració més propera a la ciutadania.

• Incrementar les partides socials per contrarestar les retallades.

• Crear bonificacions per a les famílies sense ingressos suficients en el pagament de l’IBI.

• Aplicar polítiques d’austeritat com a eixos bàsics dels pressupostos de 2012, però sense que aquestes afectin a les despeses en les àrees socials.

• Exigir que es condoni el deute contret pels ajuntaments referit a les quantitats avançades per les prediccions pel govern estatal.

Grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Barberà del Vallès, 4 de novembre de 2011dissabte, 5 de novembre del 2011

Videoforum amb el documental "Inside Job"

El proper dijous 10 de novembre, a partir de les 20:30h  EUiA de Barberà organitza una projecció del documental "Inside Job" (Charles Ferguson, 2010) amb un debat posterior entre els i les assistents.


 En aquest documental s'explica com es va originar la crisi capitalista que encara patim, quin paper van tenir els poder financers i quines van ser les primeres actuacions dels governs en els primers moments de la crisi.

Us animem a assistir, veure amb nostraltres la projecció i dir la vostra!

dimecres, 2 de novembre del 2011

EUiA de Barberà celebra l'aprovació d'una nova moció en contra dels desnonaments

Al darrer ple municipal del mesd'octubre va ser aprovada una moció (per tots els grups a excepció del PP, que es va abstenir) en que l'Ajuntament s'oposava als desnonaments i es comprometia a prendre mesures per millorar l'assistència a les famílies i persones afectades per les execucions hipotecàries.

Com no podia ser d'una altre manera, Esquerra Unida i Alternativa de Barberà valora molt positivament aquesta decisió. En primer lloc pel contingut de la mateixa moció, que amplia una moció similar que es va presentar i aprovar el passat mes de febrer.

I en segon lloc, i més enllà del contingut, pel fet de que és la primera vegada que una moció és presentada per una entitat, el Comitè Barberenc en Defensa dels Drets Socials, i no per un dels grups municipals. Aquesta és una bona notícia ja que introdueix directament una iniciativa populars a la dinàmica de l'Ajuntament, i suposa obrir una via de participació ciutadana en els assumptes municipals. Donem l'enhorabona al Comitè per la feina feta i l'animem a continuar l'important tasca que estan duent a terme de mobilització i agitació en defensa dels drets socials a la nostra població.

Per la nostra banda, vetllarem des del nostre grup municipal pel compliment dels acords de la moció, i continuarem donant suport a les iniciatives ciutadanes amb les coincidim en la defensa dels drets socials i dels serveis públics, que s'estan veient atacats i retallats per les polítiques neolliberals dels governs catalans, espanyols i de l'Unió Europea.

Us deixem l'enllaç del ComitèBarberenc en Defensa dels Drets Socials on podreu trobar més informació de l'aprovació de la moció i el seu contingut.