dijous, 1 d’agost del 2013

Acords importants al Ple Municipal de juliol de Barberà

El Ple Municipal de Barberà del Vallès va aprovar ahir, en sessió ordinària, dues mocions presentades pel grup d’ICV-EUiA, així com les bases reguladores dels ajuts per a famílies desnonades per fer front al pagament de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU, més conegut com a plusvàlua), en què les aportacions d’ICV-EUiA han estat fonamentals.

El Ple va aprovar, també, i per unanimitat, els Plans d’Actuació Municipal per risc de nevades, d’inundacions, risc químic i risc per transport de mercaderies perilloses, així com el Protocol de Prevenció, Actuació i Resolució de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina que vincularà l’Ajuntament i tot el personal municipal.

El grup municipal d’ICV-EUiA va votar favorablement l’aprovació del Compte General per a l’any 2012. ICV-EUiA hem votat en contra del Pressupost en qüestió, aportant propostes de millora tant el seu contingut com en la necessitat de més transparència i participació. Però en aquest cas la votació es referia només al procés de liquidació, en què els serveis tècnics i la intervenció municipal, així com el regidor responsable, han aportat la informació adient, i per tant, valorem aquest procés com positiu, independentment de la nostra valoració del Pressupost.

Seguidament, es van aprovar definitivament les bases reguladores dels ajuts per fer front a la plusvàlua en cas de desnonament. Quan es va fer l’aprovació inicial, tots els grups, excepte ICV-EUiA, hi van donar suport. El nostre grup, tot i haver proposat aquest ajut en diverses ocasions, no va votar favorablement, perquè tal i com s’havia redactat la proposta, es deixava fora a moltes famílies. El nostre vot en contra va anar seguit d’un escrit d’al·legacions, que ha permès arribar al text aprovat ahir, acompanyat d’una modificació de crèdit per tal de dotar aquest programa d’ajuts. Tot i que algunes de les nostres propostes no s’han incorporat, el grup d’ICV-EUiA continuarem treballant per seguir millorant aquest programa, i hem donat suport a aquestes bases per tal que puguin posar-se en marxa com abans millor.

En el capítol de mocions, es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel PSC, de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’actuació de la Inspecció de Treball. En aquest cas, ICV-EUiA vam donar suport a la moció perquè és indecent que els grans clubs professionals mantinguin deutes milionàris amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària, i que l’acció inspectora es centri en els clubs amateurs. Vam votar favorablement per la necessitat de fer pinya amb les entitats esportives sense ànim de lucre en aquest moment, tot i no estar d’acord al 100% amb les propostes de la moció. En concret, des del nostre grup no compartim que es treballi en un règim fiscal i de seguretat social específic per a entitats esportives, sinó que ha de ser una mateixa regulació per a totes les associacions sense ànim de lucre. Aixímateix, aquesta regulació ha de delimitar què és una relació laboral i què són col·laboracions voluntàries, i aquestes s’han de regularitzar en tot cas. No poden existir treballadores i treballadors sense drets, i des de l’Administració cal col·laborar en  la regularització d’aquestes situacions i en la transparència en la gestió que es fa des dels àmbits associatius.

Pel que fa a les mocions presentades pel grup ICV-EUiA, es van sotmetre al Ple dues de les tres presentades, ja que la Junta de Portaveus va aprovar per unanimitat una d’elles, la moció en suport de les comunitats de veïns i veïnes davant els impagaments de la banca.

La següent moció, per declarar il·legítim part del deute de l’Ajuntament de Barberà, es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups excepte el del PP. Aquesta moció, inspirada en la tasca de la Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute i el grup d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Badalona, i que s’està estenent a diversos ajuntaments, reclama que la diferència entre el 5’54% que va pagar l’Ajuntament en el Pla de pagament de proveïdors impulsat pel govern del PP, i l’1% que van pagar les entitats financeres pels diners que van prestar als ajuntaments, sigui declarat il·legítim. Aprovada aquesta moció, l’equip de govern haurà de quantificar aquests interessos, i emprendre les accions legals necessàries per reclamar la seva nul·litat. Aquests diners són del poble, i han de servir per als serveis públics, i no per beneficiar encara més els responsables de la crisi i el patiment dels treballadors i treballadores.

Finalment, es va aprovar, aquest cop per unanimitat, l’altra moció presentada per ICV-EUiA que reclama que el romanent de tresoreria del pressupost 2012 s’utilitzi per a la creació d’un pla sociolaboral d’ocupació. En el cas de l’Ajuntament de Barberà, del romanent de tresoreria disponible es podrien destinar uns 400.000€ a aquest pla. Aquesta quantitat, segons la Llei d’Estabilitat, hauria d’anar directament a la reducció de deute, però en base al compromís del govern del PP amb les entitats municipalistes del passat mes d’abril, s’ha de modificar aquesta llei per permetre que aquest superàvit es dediqui a fer inversions. Ajuntaments com el d’Osca, i Diputacions com la de Sevilla o Zamora ja han declarat que dedicaran el seu superàvit a la creació d’ocupació, i ara l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a partir de la proposta d’ICV-EUiA, haurà de fer possible aquest acord.

En el torn de precs i preguntes, el nostre grup va demanar explicacions sobre el manteniment del servei i la qualitat a l’emissora municipal Ràdio Barberà. ICV-EUiA ha estat en contra de la retallada de la col·laboració amb l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà, va presentar una moció en el mes de febrer que es va retirar pel compromís de l’Equip de Govern de mantenir el servei i obrir una comissió política per tal de planificar el futur dels mitjans de comunicació municipals. ICV-EUiA va presentar una proposta al Ple, que previsiblement es discutirà en el mes de setembre, un cop iniciada la nova temporada de la ràdio. Per tant, vam demanar al govern com es mantindrà el servei en els propers mesos, i la resposta va ser que estan preparant una modificació de crèdit per tal de rectificar la retallada pressupostària a la qual ICV-EUiA ens hem oposat. Aquest anunci el valorem de manera molt positiva, i continuarem treballant per aconseguir que sigui una realitat.

Des del grup municipal d’ICV-EUiA volem retrobar-nos amb vosaltres al mes de setembre, en què tornarà el Ple Obert, i us convidem a participar amb nosaltres. Salut i bona feina.