divendres, 21 de novembre del 2014

Dilluns fem el PLE OBERT de novembre

El proper dilluns 24 de novembre farem el PLE OBERT corresponent amb aquest mes. Aquesta és una trobada prèvia al ple municipal, totalment oberta a entitats i persones, on s'exposarà els temes que hi ha previst tractar i la informació que disposa sobre cadascú d'aquest temes. A més de compartir informació, en aquestes reunions es vol conèixer les opinions i propostes dels i les participants, i es decidirà el posicionament del grup municipal d'ICV-EUiA en cadascú dels punts tractats al ple.

El PLE OBERT tindrà lloc a les 19h al nostre local. Unes hores abans, compartirem l'ordre del dia del ple municipal el dilluns al migdia, tan aviat com aquest arribi al grup municipal d'ICV-EUiA. Per fer-ho, s'utilitzaran les xarxes socials com Facebook i twitter.

Tal i com vam explicar en començar a fer aquestes trobades, amb la proposta de PLE OBERT es vol superar la rigidesa pròpia d'un ple municipal, i apropar les decisions i debats municipals a les persones i organitzacions afectades i/o interessades. 

Així doncs, si vols dir la teva sobre els temes que tractarà el ple municipal, si tens alguna pregunta o proposta de tema per introduir, t'esperem aquest divendres. I també ens les pots fer arribar via twitter amb el hastag #PleObertBdV o a la nostra pàgina de Facebook 

PLE OBERT NOVEMBRE: Dilluns 24 a les 19h 
al local d'EUiA Barberà 
(Avda. Generalitat 68. Esc. A. Ent. 2a)

1 comentari:

EUiA Barberà ha dit...

ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL AJUNTAMENT BARBERÀ DEL VALLÈS 26-11-14

-----------------


1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.


SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
2.01.- EXP.: IPMC 2014/09. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9 DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.


3.- RESTAR ASSABENTATS
3.01.- EXP.: IPDI14/38. RESTAR ASSABENTATS DE L’INFORME DE LA
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA NÚM. 20/2014 I MODIFICAR
LES BASES D’EXECUCIÓ DELPRESSUPOST PER ALS EXERCICIS 2014 I 2015 EN RELACIÓ A LA DOTACIÓ ANUAL DE LA PROVISIÓ PER A
INSOLVÈNCIES.


SECRETARIA GENERAL

4.- PROPOSTA TRASLLAT
4.01.- EXP.: 2014N018000012. CANVI DEL PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014.


ALCALDIA

5.- APROVACIÓ ADHESIÓ
5.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA DE " CIUTATS PER LA VIDA/ CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT- CITIES FOR LIFE/ CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY" PROMOGUDA PER LA COMUNITAT DE
SANT'EGIDIO.

6.- DONAR COMPTE AL PLE
6.01.- EXP.: 2014N0170009. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
PRESIDÈNCIA.


7.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
7.01.- EXP.: 2014N0600027. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN
DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE.


8.- PRECS I PREGUNTES.