dissabte, 26 de novembre de 2011

La proposta d'ICV-EUiA a Barberà per les ordenances i taxes municipals

S'apropa l'aprovació de les ordenances i taxes municipals pel proper any 2012. El grup municipal d'ICV-EUiA te clar que les modificacions introduïdes, provocades en bona part per canvis de legislacions superiors a l'àmbit municipal, i per l'actual context de retallades de pressupostos, serveis i drets, han de ser el més justes socialment possibles, per que afectin el menys possible a la qualitat de vida de les famílies i persones que es troben en una situació més complicada.
Per això, el grup d'ICV-EUiA ha treballat una proposta de ordenances municipals. Una proposta que a més de ser discutida dintre de l'Ajuntament, també ha estat presentada i debatuda amb entitats i col·lectius de la ciutat.

La proposta es basa en la convicció de que "Els ajuntaments hem d’intervenir socialment. Som la darrera defensa de la ciutadania contra la voracitat del capitalisme financer, i per tant hem de treballar des del punt de vista polític, junt amb la ciutadania i les seves organitzacions. A més de dissenyar uns pressupostos austers (reduir despeses en propaganda o representació), cal establir uns majors ingressos locals, però de manera QUE PAGUI MÉS QUI MÉS TÉ. Per tant, cal introduir mecanismes de PROGRESSIVITAT en les taxes i preus públics."
I com a propostes més significatives inclou que "les subvencions que arriben de les administracions superiors, com ara les de les escoles bressol, es puguin aplicar de manera progressiva, i no de manera linial, com passa actualment.", altres com "Establir una TARIFACIÓ SOCIAL amb criteris públics [...]. Aquesta tarifació, tot i que pot ser difícil d’implementar immediatament, pot aplicar-se en un termini relativament curt", o congelar algunes de les taxes actuals.


Podeu trobar el document de proposta ORDENANCES FISCALS TAXES MUNICIPALS 2012, amb informació més detallada i concreta al final d'aquesta entrada.


La presentació de les noves taxes municipals, tindrà lloc al proper ple municipal del 30 de novembre, el període per presentar al·legacions s'estendrà fins el 19 de desembre, i finalment s'aprovaran al ple del desembre. Des del grup municipal d'ICV-EUiA esperem que la nostra proposta quedi recollida i aconseguir d'aquesta manera que una major entrada d'ingressos necessaris no suposi una major càrrega per aquells i aquelles que estan pagant de forma injusta la crisi, els i les treballadores.

OrdenancesFiscals2012_revisio