dimecres, 26 de desembre de 2012

Propostes d'ICV-EUiA a les ordenances fiscals i pressupost 2013 de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

El proper Ple, que es celebrarà el 27 de desembre, debatrà, entre d’altres temes, l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i el Pressupost General de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. L’equip de govern ha elaborat uns comptes municipals que assumeixen les imposicions del govern de Rajoy, és a dir: pujar els tributs locals i retallar serveis. Des dels ajuntaments cal plantar cara a les retallades, i no ser col·laboradors necessaris d’aquestes polítiques.

Les Ordenances Fiscals, que regulen els tributs locals, suposen un augment general de la pressió fiscal, sobretot en el cas de l’IBI, la nova taxa de sanejament i els preus dels abonaments esportius. La necessitat d’augmentar els ingressos locals, però, no pot suposar un augment indiscriminat, cal fer pagar més a qui més té, i protegir les persones i famílies que no arriben a uns ingressos mínims. Les reclamacions presentades pel grup d’ICV-EUiA proposen l’establiment d’uns mínims exempts en l’IBI i les taxes de residus i sanejament, així com una tarifació progressiva en els abonaments esportius. També es proposa modificar les taxes de residus i sanejament perquè s’ajustin al principi de que pagui més qui més consumeix, i una ordenació per usos de l’IBI, que faci pagar una tarifa més alta a les grans propietats. Finalment, un recàrrec en l’IBI per als habitatges desocupats, una pujada de taxes per a les empreses subministradores de serveis generals (telefonia, energia...), i rebaixes a cooperatives i autònoms en l’impost de vehicles, i als comerços que ajudin a evitar que es malbaratin aliments en la taxa de residus.

Pel que fa al Pressupost, el marge de debat és nul, vist que amb l’aprovació del Pla d’Ajustament que ICV-EUiA vam votar en contra, i la resta de lleis i decrets limitadores de l’autonomia local, els pressupostos d’aquest i els propers anys seran una mera formalitat. S’augmenten alguns ingressos derivats de la pujada d’impostos locals (IBI) i estatals (IVA i IRPF), i aquest augment compensa l’incompliment per part de la Generalitat de les seves obligacions respecte als serveis, especialment els educatius. Les reclamacions presentades pel nostre grup proposen una major transparència i claredat en la gestió pressupostària, i entre altres propostes, augmentar les partides d’ajuts socials mitjançant una reducció progressiva de les assignacions i retribucions dels diferents grups i regidors de l’Ajuntament. Aquesta reducció ha de tenir en compte el volum d’ingressos, perquè les càrregues es puguin repartir d’una manera més justa, i no de manera indiscriminada com s’ha proposat des d’altres grups. Finalment, com que en el moment de presentar les reclamacions no s’havia ratificat la dissolució del Consorci del Parc Central per l’Ajuntament de Sabadell, es proposa mantenir temporalment el Consorci i la seva partida pressupostària, per defensar el servei i els llocs de treball. 

Des d’ICV-EUiA, no compartim el “no es pot fer una altra cosa” que ens arriba des de l’equip de govern. L’Ajuntament ha d’estar al costat de la ciutadania, i liderar l’oposició a les retallades, i això suposa dir prou als incompliments del govern neolliberal de Mas, i a les imposicions del govern neolliberal de Rajoy. La nostra proposta és protegir els més febles i fer una fiscalitat més justa, a més d’apostar per la gestió pública per tal d’estalviar sense retallar. És possible i ho volem fer.