dimarts, 21 de juny de 2011

Comunicat del grup municipal ICV-EUiA de Barberà

En referència a la publicació d’un comunicat per part de la resta de grups municipals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès respecte als lamentables fets produïts a la sortida del ple municipal de constitució del passat 11 de juny, en què es van produïr enfrontaments entre veïns i veïnes, a més d’insults, assetjament i persecució d’alguns càrrecs electes, el grup municipal d’ICV-EUiA vol comunicar que:

- el nostre grup va participar, el dia 14 de juny, en una reunió en què es va acordar la redacció d’un comunicat per mostrar el rebuig cap a la violència física o verbal, la condemna de l’assetjament i la intimidació, i per demanar que aquests fets no es tornin a repetir a la nostra ciutat.

- en la proposta de comunicat que hem rebut s’ha inclòs, a més d’aquests punts, una valoració sobre l’acampada de Barberà del Vallès, contra el que havia estat acordat. Davant d’això, el nostre grup ha fet diversos intents, sense èxit, per tal que el comunicat es limiti als termes consensuats en la reunió del 14 de juny. El nostre grup no pot signar un document que està pensat per a condemnar uns fets lamentables, però puntuals, i que s’utilitza per fer una valoració negativa del moviment 15M i de l’acampada a Barberà del Vallès. No compartim aquesta valoració i creiem que no s’ha d’incloure en el comunicat.

- com a organització política, ni som ni pretenem ser representants d’aquest moviment, però les forces d’esquerres hem d’escoltar, aprendre i donar suport a la participació del poble en les decisions que ens afecten a tots i totes. És per això que havíem valorat de manera positiva el suport prestat a l’acampada per l’Ajuntament durant el temps en què l’equip de govern socialista estava en funcions. Però ara sembla que hi ha un canvi de criteri; potser són els primers efectes de l’acord de govern a què han arribat el PSC i CiU a la nostra ciutat.

- des del grup d’ICV-EUiA volem mostrar la nostra solidaritat amb totes les persones que es van sentir agredides, intimidades, assetjades o perseguides el dia 11 de juny. Els primers càrrecs electes que van ser increpats aquell dia van ser els del nostre grup, i de cap manera volem que aquests fets es tornin a repetir. Les organitzacions que formen la nostra coalició tenen una trajectòria de lluita contra tot tipus de violència, i de treball per la cultura de la pau. Diem no a la violència, com també diem no a la guerra que avui pateixen pobles com els de Líbia, Palestina i el Sàhara.

Barberà del Vallès, 21 de juny de 2011


José Luis Rivera Arias
Maite Barrachina Martínez

Regidors d’ICV-EUiA a Barberà del Vallès