dissabte, 23 d’abril de 2011

El 14 de maig, sortim al carrer contra les retallades!

Prou retallades!
Manifest del 14 de maig

Des de l’esclat de la crisi el 2007 fins ara, aquesta s’ha anat fent més persistent i profunda. Ara, el 2011, tots els governants parlen d’ajustaments pressupostaris, retallades socials i fons de rescat per a països amb problemes de finançament.

Malgrat que els governs i la ciutadania sabem que el culpable de la crisi ha estat el sistema financer, amb la complicitat dels poders públics i els organismes internacionals neoliberals, totes les mesures impulsades per la Unió Europea van exclusivament adreçades a garantir la remuneració dels interessos dels mercats financers i bancaris, i a desballestar el model social europeu.

Així, hem vist com, en contra de tota lògica democràtica i fins i tot econòmica, els líders europeus s’aplanaven davant les exigències del sistema financer internacional i s’oblidaven de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes en nom dels quals governen, perquè els han votat en diferents conteses electorals.


A Catalunya, el nou Govern anuncia cada dia noves retallades amb l’excusa de la mala gestió del Govern anterior i de la manca d’entesa amb el Govern de l’Estat. Aquestes retallades sembla que són més que solucions per sortir de la crisi: som davant d’un canvi de model social, davant la transició d’una gestió pública i pública concertada a una de privada i mercantilitzada.

Si el nostre model social fos destruït, els ciutadans i ciutadanes viuríem conseqüències gravíssimes, ja que perdríem una sèrie de drets conquerits i reconeguts, i patiríem la falta de resposta adequada dels serveis de primera necessitat, com ara la sanitat, l’educació o l’assistència social.
Per això, les entitats socials signants, representants de la societat civil organitzada catalana, creiem que ha arribat el moment d’exterioritzar el nostre rebuig i la nostra denúncia més enèrgics a aquests tipus d’actuacions.

No podem acceptar ni acceptarem resignadament la inevitabilitat de les mesures que volen imposar-nos i volem demostrar el nostre rebuig a les retallades fiscals. L’eliminació d’impostos executada pel Govern només beneficia els rics i buida el tresor públic. Ens manifestem per un model redistributiu que, entre d’altres, prevegi un sistema de fiscalitat progressiva, ambiental i solidària.

La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics, que garanteixen la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania, ni a costa de la desaparició de la cultura, gairebé totalment, de l’àmbit públic.

Per sortir de la crisi no tolerem les retallades a l’ensenyament públic ni la liquidació d’un sistema nacional de salut eficient; no permetrem la fractura social ni l’exclusió de les persones més febles de la societat. Exigim que es preservi el sistema de salut públic, universal i de qualitat. I per això refusem tot el que signifiqui debilitar aquest sistema públic: mesures com el corepagament, la retallada indiscriminada de la despesa, la precarietat laboral, la retallada de prestacions i de serveis necessaris, els concerts a proveïdors privats, etc.

Estem en contra de la culpabilització dels treballadors i treballadores dels serveis públics, que pateixen injustament en la seva pròpia pell les retallades salarials i la destrucció d’ocupació pública de qualitat. Donem suport a les seves justes reivindicacions i mobilitzacions, que no han fet més que començar, així com la dels sectors privats i l’economia social que hi estan directament relacionats.

Un cop més, estem convençuts i convençudes que una sortida social de la crisi és possible. Una societat democràtica, com la nostra, és capaç de repartir els seus costos en termes de justícia, equitat i solvència a mitjà i llarg termini. No creiem en una sortida que comporti afeblir l’actual model social ni hi donem suport.

Per tot plegat, fem una crida enèrgica i decidida al conjunt de la societat catalana perquè es rebel•li en contra de les retallades socials que volen imposar-nos i, més concretament, a participar activament a la manifestació que hem convocat el proper dia 14 de maig a la ciutat de Barcelona.

Prou retallades!

Defensem els nostres serveis públics!

Barcelona, 15 d’abril de 2011ENTITATS ADHERIDES (fins ara... )
AADPC - Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, AAVC - Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya, ACEC - Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, Ad'EC - Associació d'Escenògrafs de Catalunya, AELC - Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, AFP - Associació de Fotògrafs Professionals, AICEC-ADICAE - Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances, AJEC - Associació de Joves Estudiants de Catalunya, AMAPEI - Associació de Músics Animadors d'Espectacles Infantils, AMJM - Associació de Músics de Jazz i de Música Moderna de Catalunya, APCC - Associació de Professionals del Circ de Catalunya, APDC - Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APIC - Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, Associació Catalana per la Pau, Associació Catalunya-Líban, Associació Cultural Roig, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, ATC Llibertat, Avalot - Joves de la UGT de Catalunya, CAPS - Centre d'Anàlisi i Programes Sanitàries, Casals de Joves de Catalunya, CCOO de Catalunya, CCOO de Catalunya, Centre per a la Sostenibilitat Territorial, Centro Boliviano Catalan, CNJC - Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Comitè 1r de desembre-Plataforma Unitària d'ONG SIDA de Catalunya, CONFAVC - Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes, CpC - Ciutadans pel Canvi, Creación Positiva, Dempeus per la Salut Pública, Ecologia Política - Icaria Editorial, Ecologistes en Acció de Catalunya, EdPAC - Educació per a l'Acció Crítica, FAPAES - Fed. D'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, FAPAES - Fed. D'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, FAVB - Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, FETS -Finances Ètiques i Solidàries, FoCAP - Fòrum Català d'Atenció Primària, Forn de teatre Pa'tothom, Fundació Cipriano García, Fundació L'Alternativa, Fundació Nous Horitzons, Fundació Pau i Solidaritat, Fundació Pere Ardiaca, GAC-SIGC - Guionistes Associats de Catalunya - Sindicat de Guionistes de Catalunya, Grup de Medi Ambient de Montcada i Reixac - Ecologistes en Acció de Catalunya, L'OCUC - L'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, MLP - Moviment Laic i Progressista, Observatori DESC, ODG - Observatori del Deute en la Globalització,OVI - Oficina de Vida Independent, Papas de l'Àlex, Plataforma "no retalleu la cultura"/Sindicart, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, SindicART - Organització sindical de l'espectacle de Catalunya, UCC - Unió de Consumidors de Catalunya, UGT de Catalunya, UPEC- Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, Xarxa de Dones per la Salut