divendres, 24 de desembre de 2010

Comunicat del sector d'Educació d'EUiA sobre la sentencia del Suprem

El dimecres 22 de desembre de 2010 vam conèixer les tres sentències del Tribunal Suprem que obliguen a la Generalitat de Catalunya a equiparar l’ús del català i el castellà als centres educatius. Aquest aspecte, que atempta directament contra el model d’immersió lingüística del nostre país, ve motivat perquè tres famílies amb fills/es que estudien a centres concertats de Tarragona, Sabadell i Barcelona van recórrer al Tribunal Suprem per a denunciar un model d’immersió “monolingüe”.

Davant d’aquestes sentències, des del Sector d’Educació d’Esquerra Unida i Alternativa volem destacar que:

 · Valorem molt positivament el model d’immersió lingüística desenvolupat a Catalunya i, especialment, al nostre sistema educatiu, des de la recuperació de la democràcia.

 · Reconeixem la tasca social i d’integració feta per aquest model lingüístic que ha permès, entre d’altres objectius, que els i les alumnes de l’escola catalana siguin competents en les dues llengües oficials del nostre país.

 · Reiterem el compromís d’EUiA de treballar a favor de la integració social a Catalunya, també a través d’una eina tan bàsica i fonamental com la llengua.

 · Considerem que aquesta sentència del Tribunal Suprem no ha de modificar aquest model que tants èxits col·lectius, acadèmics i socials, ha generat dins de la societat catalana.

 · Considerem que el model d’immersió lingüística a Catalunya és una aposta que, més enllà de l’àmbit educatiu, té a veure amb la voluntat de cohesió social al nostre país.

 · Estem convençuts/des que aquest model lingüístic de l’escola catalana ha estat l’eix fonamental de la cohesió d’un país, Catalunya, i dels alts nivells de convivència dels quals gaudim en una societat bilingüe com la nostra.

 · Volem mostrar la nostra preocupació perquè, si amb l’aprovació de la LEC es van obrir les portes a la segregació de l’alumnat en funció del sexe, amb aquesta sentència del Suprem es pretén obrir les portes a una nova segregació en funció de la llengua vehicular de cada alumne.

 · Lamentem que, una vegada més, la dreta espanyolista atempti contra un model de cohesió social, d’integració i de respecte entre llengües amb l’únic objectiu de dividir la societat catalana i promoure polèmiques centrades en la llengua que no existeixen al carrer.

Per tots aquests motius, i amb l’esperit de no fragmentar la societat catalana en funció de la llengua vehicular que es faci servir a l’escola, i amb l’objectiu de mostrar el compromís d’EUiA de treballar per una societat cohesionada i integrada en tots els aspectes, també en el lingüístic, des del Sector d’Educació d’Esquerra Unida i Alternativa:

1. Demanem la unitat de totes les formacions catalanistes al Parlament, i del conjunt de la societat en general, per garantir el model d’immersió i cohesió lingüística que hem desenvolupat a Catalunya des de la recuperació de la democràcia.

2. Encoratgem al conjunt de la societat catalana a defensar, de forma unitària, la preservació de la cohesió que ha permès la nostra escola i el seu model lingüístic i d’immersió.

3. Exigim a la dreta espanyolista i centralista que deixi de generar polèmiques artificials en aspectes tan fonamentals per a una societat com són la cohesió, la integració i la llengua.

4. Demanem al nou govern de la Generalitat que tingui el coratge de recórrer aquesta sentència del Tribunal Suprem com a mostra de voluntat per a garantir la cohesió social a Catalunya.

5. Encoratgem al nou president de la Generalitat de Catalunya a què no fonamenti la seva política, ni de forma puntual ni de forma general, en acords amb forces que busquen la fragmentació social al nostre país.

Sector d’Educació d’EUiA.