divendres, 11 de juny de 2010

Jornada de ciberactivisme!

... coincidint amb la Festa Avant 2010, i per prendre partit davant l'evolució de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.