dimarts, 18 de març de 2014

Fem el Ple Obert de març!

Aquest divendres 21 de març farem el PLE OBERT corresponent amb mes de març. Aquesta és una reunió prèvia al ple  municipal, totalment oberta a entitats i persones, on s'exposarà els temes que hi ha previst tractar i la informació que disposa sobre cadascú d'aquest temes. A més de  compartir informació, en aquestes reunions es vol conèixer les opinions i propostes dels i les participants, i es decidirà el posicionament del grup municipal d'ICV-EUiA en cadascú dels punts tractats al ple.

El PLE OBERT tindrà lloc a les 20h al nostre local. Unes hores abans, compartirem l'ordre del dia del ple municipal el divendres al migdia, tan aviat com aquest arribi al grup d'ICV-EUiA.  Per fer-ho, s'utilitzaran les xarxes socials com Facebook i twitter.

Tal i com vam explicar en començar a fer aquestes trobades, amb la proposta de PLE OBERT es vol superar la rigidesa pròpia d'un ple municipal, i apropar les decisions i debats municipals a les persones i organitzacions afectades i/o interessades. 

Així doncs, si vols dir la teva sobre els temes que tractarà el ple municipal, si tens alguna pregunta o proposta de tema per introduir, t'esperem aquest divendres. I també ens les pots fer arribar via twitter amb el hastag #PleObertBdV o a la nostra pàgina de Facebook 

10è PLE OBERT: Divendres 21 de març a les 20h 
al local d'EUiA Barberà 
(Avda. Generalitat 68. Esc. A. Ent. 2a)

1 comentari:

EUiA Barberà ha dit...

ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL BARBERÀ DEL VALLÈS 26-3-14


1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.


SECRETARIA GENERAL

2.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS
2.01.- EXP.: 2014N0160005. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS D'ÒRGANS
COL·LEGIATS.


SERVEIS GENERALS

3.- APROVACIÓ ACORD
3.01.- EXP.: RHCT14004. APROVACIÓ ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL I
CONVENI COL·LECTIU.


SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

4.- DONAR COMPTE DECRET
4.01.- EXP.: ICLP 2014/01. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM.
2014LLDC000480, DE 28 DE FEBRER DE 2014, RELATIU A LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST 2013.

5.- DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: 2014N0170002. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
PRESIDÈNCIA.

6.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

7.- PRECS I PREGUNTES.