dimarts, 20 de novembre de 2012

EL CONSORCI DEL PARC CENTRAL, DISSOLT


El Consell General del Consorci del Parc Central s’ha reunit avui i ha aprovat la dissolució del Consorci, liquidant els seus béns entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell, fundadors del mateix l’any 1996. Aquest acord, junt amb les indemnitzacions per als treballadors i treballadores, s’ha pres només amb un vot en contra, del portaveu d’ICV-EUiA i vocal representant de l’Ajuntament de Barberà, José Luis Rivera.

La proposta d’Esquerra Unida i Alternativa i la coalició ICV-EUiA ha estat, en primer lloc, obrir el debat sobre la viabilitat del Consorci a la resta de grups representats en els ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell. Un debat en què la continuïtat del servei quedi garantida, i en què es mantinguin els llocs de treball. Aquests dos aspectes, junt amb el caràcter estratègic de l’activitat del Consorci en el camp de les energies alternatives i les potencialitats en el desenvolupament de l’economia sostenible haurien de ser les prioritats a l’hora de debatre sobre la viabilitat del Consorci. D’altra banda, la gestió compartida i mancomunada de serveis entre els dos ajuntaments és més eficient, i com en el cas del transport urbà, ha estat objecte d’acord en els plens de Barberà del Vallès i Sabadell.
La imposició de pressupostos austers i reducció de serveis i plantilles municipals per part del Govern Central, a través dels diferents Decrets i especialment l’establiment de plans d’ajustament, han pesat més, però, en la decisió majoritària del Consell. Aquest acord haurà de ser ratificat pels plens dels dos ajuntaments, i des d’Esquerra Unida i Alternativa i el grup municipal d’ICV-EUiA proposarem la no ratificació d’aquesta dissolució, i  la modificació dels estatuts del Consorci per tal de desenvolupar les polítiques d’energies alternatives des dels dos Ajuntaments. El nostre compromís ér fer tot el que estigui a les nostres mans per garantir la continuïtat del servei, el manteniment dels llocs de treball, i una gestió eficient i compartida dels programes de difusió i formació mediambiental.  Des dels poders locals no ens podem permetre més retallades i encara menys, nous acomiadaments al sector públic.
Barberà del Vallès, 20 de novembre de 2012.