diumenge, 15 de gener de 2012

ICV-EUiA de Barberà presenta una moció per mancomunar el transport públic amb Sabadell i altres serveis amb el municipis veïns

El grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha presentat la següent moció per ser debatuda i votada  al proper ple corresponent al mes de gener, que tindrà lloc el proper 25 de gener.


MOCIÓ PER MANCOMUNAR SERVEIS AMB ELS AJUNTAMENTS VEÏNS

En aquests moments de crisi econòmica, una de les sortides per a moltes administracions locals ha de ser la de mancomunar serveis públics, ara més que mai, fonamentals, per al bon desenvolupament d’una societat. Calen noves estratègies basades en la cooperació interterritorial entre els nostres municipis veïns, per enfortir el transport públic. Treballar en la línia d’interconnectar territoris amb una xarxa potent de transport públic és, també, una manera de sortir de la crisi. 

La connexió entre els territoris és saludable, aconsellable i necessària. I aquesta connexió es dóna de forma bidireccional, és a dir, hi ha veïns i veïnes de poblacions properes que es desplacen, sovint, al nostre terme municipal i, també, hi ha barberencs i barberenques que es mouen cap a poblacions veïnes. Aquestes interconnexions són per motius molt diversos: estudi, comerç, treball, oci, etc. 

Recentment, el Ple de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat una moció per tal d'impulsar la col·laboració amb els ajuntaments veïns en matèria de transport públic. Aquest fet representa una gran oportunitat per millorar la mobilitat dels barberencs i barberenques, i també dels veïns d'altres poblacions que es desplacen a la nostra ciutat.

D'altra banda, la necessitat d'estalvi en el capítol de despeses en béns i serveis s'ha fet palesa en el moment d'elaborar els pressupostos municipals. La gestió directa per part de l'Ajuntament o les empreses municipals, o la mancomunació de serveis amb altres ens locals són fòrmules que cal impulsar. Un bon exemple és el servei d'atenció domiciliària, en què a més del possible estalvi, es podrien evitar problemes com l'impagament de nòmines a les treballadores.

Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal ICV-EUiA proposa al ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès l'adopció dels següents acords:

Primer. Impulsar negociacions amb l'Ajuntament de Sabadell, i amb aquells que s'hi sumin, per tal de mancomunar una xarxa pública de transport col·lectiu en autobús urbà. 

Segon. Elaborar una proposta per gestionar directament el servei d'atenció domiciliària, amb la possibilitat de mancomunar aquest servei amb els ajuntaments veïns: Sabadell, Santa Perpètua, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola i Badia.

Tercer. En el marc de la Comissió de Contractació que es crearà properament, estudiar les possibles fòrmules de col·laboració amb els ajuntaments veïns en la gestió de tots i cada un dels serveis municipals que actualment es presten de manera externalitzada.

Barberà del Vallès, 11 de gener de 2012


José Luis Rivera Arias
Portaveu del grup ICV-EUiA