dimarts, 30 de juliol de 2013

Propostes a favor de les treballadores i treballadors al ple de juliol

El grup municipal d’ICV-EUiA ha presentat al Ple Municipal de juliol 5 propostes d’acció a favor de les condicions de vida dels veïns i veïnes de Barberà, contra les retallades, contra la impunitat dels bancs i per defensar l’autonomia i les finances locals.

La primera proposta és una moció per defensar les comunitats de veïns i veïnes davant dels impagaments de les entitats bancàries. Aquest és un problema que afecta moltes comunitats, que pateixen impagaments sistemàtics per part d’uns bancs salvats amb diners públics i que desnonen els nostres veïns i veïnes. En la moció s’exigeix que qualsevol entitat financera que vulgui operar amb l’Ajuntament hagi de presentar una certificació d’estar al corrent de pagament, així com la mediació de l’Ajuntament davant els molts casos d’impagament per part dels bancs.

La segona proposta és una moció per declarar il·legítim el deute contret per l’Ajuntament (amb el vot contrari d’ICV-EUiA) en el moment d’acceptar el Pla d’Ajustament promogut pel govern del PP. Els diners per al finançament s’han prestat als Ajuntaments a un tipus superior al 5% a través d’unes entitats financeres que han rebut aquest diners a un tipus molt inferior, un 1%. La moció proposa declarar il·legítims aquests interessos, i emprendre les accions legals necessàries per exigir la compensació d’aquest abús.

La tercera proposta és una moció per tal que el superàvit resultant de la liquidació del pressupost de 2012 s’inverteixi en mesures per a la creació d’ocupació, i no a l’amortització de préstecs com estableixen les lleis d’estabilitat pressupostària promogudes per el PP i CiU.

La quarta iniciativa és una proposta a incorporar a l’ordre del dia del Ple, un mecanisme poc utilitzat, però que l’article 12 del Reglament Orgànic Municipal estableix per a regidors i regidores, i també per a les entitats registrades o ciutadans amb 200 signatures que els avalin. La proposta en qüestió és la posada en marxa d’un pla que garanteixi els subministraments d’aigua i energia (llum,calefacció,cuina) a totes les persones, i exigir a la Generalitat que reguli per llei aquest dret bàsic per tal que cap persona se’n vegi privada.

Per últim, una segona proposta a incorporar a l’ordre del dia del Ple, demanant garantir els nivells de qualitat i servei a Ràdio Barberà, i l’adaptació dels mitjans municipals a la Llei de l’Audiovisual de Catalunya. Aquesta proposta pretén acabar amb la incertesa en el finançament de l’emissora municipal Ràdio Barberà, concretament en les partides destinades a les col·laboracions amb l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà. Al mes de febrer, el nostre grup va presentar una moció per tal de corregir la retallada de 16.000€ que s’havia aprovat en el pressupost municipal, i l’Equip de Govern es va comprometre a no fer retallades i a discutir el futur dels mitjans municipals en el marc d’una comissió, abans del mes de juliol. Per aquest motiu, la moció va ser retirada, però havent arribat el mes de juliol, cal donar una solució definitiva a aquesta qüestió.


Des del nostre grup, considerem que els ajuntaments han de ser una eina per a la defensa dels drets socials, i per això cal lluitar per l’autonomia local davant de les polítiques controladores i antisocials dels governs del PP i CiU. Des d’una oposició constructiva i propositiva, posem damunt de la taula iniciatives per tal de defensar els Ajuntaments i sobretot, les treballadores i treballadors, i esperem que aquestes puguin rebre el suport necessari per materialitzar-se en noves eines en la defensa del benestar de la majoria.