dimecres, 24 de juliol de 2013

Aquest divendres farem el Ple Obert de juliol!

El divendres 26 de juliol tornarem a fer la trobada mensual del PLE OBERT, una reunió prèvia al ple  municipal, totalment oberta a entitats i persones, on s'exposarà els temes que hi ha previst tractar i la informació que disposa sobre cadascú d'aquest temes. A més de compartir informació, en aquestes reunions es vol conèixer les opinions i propostes de les persones i entitats participants, i es decidirà el posicionament del grup municipal d'ICV-EUiA en cadascú dels punts tractats al ple.

El PLE OBERT tindrà lloc a les 20h del dia 26 de juliol al nostre local. Unes hores abans, compartirem l'ordre del dia del ple municipal el divendres al migdia, tan aviat com aquest arribi al grup d'ICV-EUiA.  Per fer-ho, s'utilitzaran les xarxes socials com Facebook i twitter.

Tal i com vam explicar a inicis d'any, amb la proposta de PLE OBERT s'espera superar la rigidesa pròpia d'un ple municipal, i apropar les decisions i debats municipals a les persones i organitzacions afectades i/o interessades. 

Així doncs, si vols dir la teva sobre els temes que tractarà el ple municipal, si tens alguna pregunta o proposta de tema per introduir, t'esperem aquest divendres. I també ens les pots fer arribar via twitter amb el hastag #PleObertBdV o a la nostra pàgina de Facebook 

6è PLE OBERT: Divendres 26 de juliol a les 20h 
al local d'EUiA Barberà 
(Avda. Generalitat 68. Esc. A. Ent. 2a).

1 comentari:

EUiA Barberà ha dit...

ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL BARBERÀ DEL VALLÈS 26-7-13

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

PROTECCIÓ CIVIL

2.- APROVACIÓ INICIAL
2.01.- EXP.: 04-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES DE BARBERÀ DEL
VALLÈS (PAM TRANSBARB).

2.02.- EXP.: 05-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE NEVADES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM NEUBARB).

2.03.- EXP.: 06-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC D'INUNDACIONS DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM INUNBARB).

2.04.- EXP.: 11-T1-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC QUÍMIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PLASEQBARB).


SERVEIS ECONÒMICS

3.- APROVACIÓ COMPTES
3.01.- EXP.: ICLP 2013/02. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA
4.01.- EXP.: GT001/2013. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES
DELS AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENTS DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5.01.- EXP.: IPMC2013/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6.


RÈGIM INTERIOR

6.- APROVACIÓ PROTOCOL
6.01.- EXP.: RHCT13004. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

7.- MOCIONS PORTAVEUS
7.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL.


ALCALDIA

8.- DONAR COMPTE AL PLE
8.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA