dimarts, 9 d’abril de 2013

DEDOCRÀCIA


En el passat ple de març, els regidors d'ICV-EUiA vam haver de votar en contra del punt 5: Concessió dret d’ús local municipal ubicat a Ronda Santa Maria, 213 per destinar-lo a centre sanitari de rehabilitació i tractaments. Aquest vot mereix una explicació.

Segons el text de l'acord,  votàvem l’inici del “procediment per la concessió de drets d’us de local de titularitat municipal per destinar-lo a la prestació de serveis de rehabilitació i logopèdia”. Aconseguir un centre de fisioteràpia que doni cobertura als pacients de la sanitat pública de Barberà és un punt del nostre programa electoral, però el procediment que s'ha seguit en aquest cas  no compleix els requisits per considerar-lo lícit, just ni transparent. 

Dintre de l’expedient del ple trobem una resolució del director del Servei Català de la Salut que acredita que el centre de Ronda Santa maria, 213 (local d'ús municipal que és objecte de la concessió) compleix tots els requisits establerts per a atendre pacients del sistema públic. És a dir, encara no tenen les claus del local, però la concessió ja és una realitat al Servei Català de la Salut, fins i tot al web de la Generalitat trobareu el Centre de Medicina Correctiva (CMC) de Barberà del Vallès. Llavors que votem, ja s’ha concedit?

En cap cas dubtem de la professionalitat de CMC, però hem de dir que és una S.L. i que no només atén pacients de la sistema sanitari públic, sinó que treballa amb concert amb unes quinze mútues de salut i accidents, a més de pacients privats. Però com és possible que aconsegueixi la concessió de locals de titularitat pública per sota del preu de mercat i amb unes condicions molt avantatjoses? I que això també passi en alguns ajuntaments veïns, curiosament amb governs del PSC?

Quan un ajuntament disposa d’un local en propietat o dret d’ús i vol treure rendiment social amb el seu lloguer, convoca un CONCURS PÚBLIC obert a les possibles empreses interessades, i l’adjudica a la millor oferta rebuda. Aquí hem viscut la situació en sentit contrari, CMC es dirigeix a l’ajuntament de Barberà sol·licitant l’ús del local; de fet, al febrer es rep una sol·licitud on es demana celeritat en els tràmits de la concessió.

Tot plegat, ens fa pensar que la Dedocràcia ha arribat a Barberà. El que encara no sabem és si el dit és del Servei Català de la Salut o del govern del PSC i CiU. El nostre vot en contra pot semblar en contradicció amb el nostre programa, però la defensa de la transparència i l’ètica política és per a EUIA i IU una prioritat irrenunciable.