dijous, 11 d’abril de 2013

Crònica del Ple Municipal de Barberà del mes de març


El Ple de març, a més del punt 5 que ja coneixeu per l’article “Dedocràcia”, va ser una mostra de les inèrcies que des de fa temps dominen l’acció del govern sociovergent a Barberà.


En primer lloc, i després d’aprovar l’acta anterior, vam acceptar per unanimitat una subvenció cada cop més petita, com també passa amb les escoles bressol, per a l’escola de música. El nostre grup va donar suport a la proposta, però una vegada més vam reclamar una actitud més exigent per part de l’equip de govern davant d’un govern de la Generalitat que ataca l’ensenyament públic amb cada nova proposta.


Després, es va votar un reconeixement extrajudicial de deute, és a dir, serveis que s’han prestat a l’Ajuntament, però que s’han facturat fora de l’any o quan no hi havia partida. Aquest mecanisme, que hauria de ser excepcional, s’ha convertit en un tràmit anual i fora d’algun cas aïllat en què es justificaria el seu ús, és una mostra de mala gestió de la despesa. Tanmateix, si un servei s’ha prestat, cal pagar-lo, per tant el vot d’ICV-EUiA va ser abstenció.


El següent punt va ser la modificació parcial d’ordenances fiscals, amb l’objectiu de simplificar la gestió de les terrasses a la via pública, i les inspeccions sanitàries. En aquest cas el nostre vot va ser afirmatiu, esperant que aquest objectiu es pugui complir.


El punt posterior, el número 5, és la concessió de l’ús d’un local per prestar el servei de rehabilitació en concert amb el Servei Català de la Salut. Aquesta proposta, que és una de les recollides al programa electoral d’ICV-EUiA, no vam poder votar-la a favor, per la manca de transparència en el procediment per concedir el local, que abans de passar pel Ple ja ha estat inscrit en el registre de centres sanitaris del Departament de Salut a nom d’una empresa privada. En l’article Dedocràcia teniu tota la informació.


El següent punt va ser l’estimació parcial d’un recurs interposat per l’IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial) referent a la qualificació com a obra d’interès o utilitat municipal dels pisos per reallotjar els propietaris dels “Pisos Capella” enderrocats. Aquest punt es va aprovar per unanimitat. Després es va donar compte de la liquidació del Consorci del Parc Central, que deixa a un futur conveni entre els ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell la regulació dels interessos comuns dels dos ajuntaments respecte al Parc Central i els seus serveis. Potser hauria estat més fàcil mantenir el Consorci, adaptat a les necessitats i condicions actuals.


En el capítol de mocions, quatre de les  cinc presentades pel nostre grup es van retirar per tal de ser aprovades a la Junta de Portaveus: (8.02) Per acabar amb la impunitat dels deu anys de guerra i ocupació a l’Irak; (8.03) Per exigir el manteniment de la revalorització de les pensions; (8.04) Per sol·licitar l’aprovació d’una llei pel mínim vital de les persones i (8.05) Per reclamar l’alliberament dels presos polítics saharahuís del campament Gdem Izik.


L’altra moció, contra les retallades a Ràdio Barberà, també es va retirar perl compromís de l’equip de govern de no fer cap retallada en aquesta temporada, és a dir, fins el setembre, i la possibilitat de debatre el manteniment de la programació de la ràdio i la continuitat dels equips, en el marc d’un debat més ampli sobre els mitjans de comunicació local. Des del grup d’ICV-EUiA defensarem la creació d’un Consell de Mitjans de comunicació participatiu, i un model basat en la pluralitat, els criteris informatius i en una gestió global i professional dels mitjans municipals.


En el capítol de mocions d’urgència, es va presentar un canvi en el règim de concessió de la parada 41 del mercat 11 de setembre. Es proposa segregar-la per fer-ne dues parades, una proposta que tindria sentit si s’hagués fet abans de concedir-la de manera totalment irregular durant el mes de desembre. Novament, com en el cas del centre de rehabilitació, ens trobem davant d’una manca de rigor en els procediments, i en un tractament desigual d’un comerciant local envers la resta de concessionaris. Des del grup d’ICV-EUiA no podem donar suport a una proposta tan irregular, i evidentment vam votar en contra.


Finalment, en el torn de precs i preguntes, el nostre grup va demanar els resultats de l’estudi sobre habitatges buits a Barberà del Vallès, i va preguntar a l’equip de govern si consideren que en la situació actual d’emergència social, les necessitats de tota la població de Barberà estan ben cobertes. Se’ns va emplaçar a les comissions informatives corresponents.

Cap comentari: