dimecres, 17 de setembre de 2014

Torna el Ple Obert. Divendres 19 a les 19h

El proper divendres 19 de setembre farem el PLE OBERT corresponent amb mes de setembre. Aquesta és una reunió prèvia al ple  municipal, totalment oberta a entitats i persones, on s'exposarà els temes que hi ha previst tractar i la informació que disposa sobre cadascú d'aquest temes. A més de compartir informació, en aquestes reunions es vol conèixer les opinions i propostes dels i les participants, i es decidirà el posicionament del grup municipal d'ICV-EUiA en cadascú dels punts tractats al ple.
El PLE OBERT tindrà lloc a les 19h al nostre local. Unes hores abans, compartirem l'ordre del dia del ple municipal el divendres al migdia, tan aviat com aquest arribi al grup d'ICV-EUiA.  Per fer-ho, s'utilitzaran les xarxes socials com Facebook i twitter.

Tal i com vam explicar en començar a fer aquestes trobades, amb la proposta de PLE OBERT es vol superar la rigidesa pròpia d'un ple municipal, i apropar les decisions i debats municipals a les persones i organitzacions afectades i/o interessades. 

Així doncs, si vols dir la teva sobre els temes que tractarà el ple municipal, si tens alguna pregunta o proposta de tema per introduir, t'esperem aquest divendres. I també ens les pots fer arribar via twitter amb el hastag #PleObertBdV o a la nostra pàgina de Facebook 

12è PLE OBERT: Divendres 19 de setembre a les 19h 
al local d'EUiA Barberà 
(Avda. Generalitat 68. Esc. A. Ent. 2a)

1 comentari:

EUiA Barberà ha dit...

ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL AJUNTAMENT BARBERÀ DEL VALLÈS 24-9-14

-----------------

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.


CULTURA
2.- FESTES LOCALS
2.01.- EXP.: 2014X302022. FESTES LOCALS ANY 2015.


SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

3.- APROVACIÓ
3.01.- EXP.: ICLP2014/02. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2013.

4.- MODIFICACIÓ
4.01.- EXP.: IAPG2014/01. MODIFICACIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2014.

5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5.01.- EXP.: IPMC2014/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

6.- DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ
6.01.- EXP.: IPDI14/027. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST A DATA 30 DE JUNY DE 2014.


SERVEIS GENERALS

7.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
7.01.- EXP.: PHXP140001. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2014.


SECRETARIA GENERAL

8.- RESTAR ASSABENTATS
8.01.- EXP.: 2014N5340001. RESTAR ASSABENTATS DEL NOMENAMENT DE LA
JUTGESSA DE PAU.


ALCALDIA

9.- DONAR COMPTE AL PLE
9.01.- EXP.: 2014N0170007. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS
ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10. MOCIONS D'URGÈNCIA.

11. PRECS I PREGUNTES.