diumenge, 16 de juny de 2013

Esmenes d'ICV-EUiA a les bases reguladores dels ajuts per fer front al pagament de la Plusvàlua

En el darrer ple municipal es va presentar una modificació de les bases reguladores dels ajuts en l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua). En aquest punt, el nostre grup municipal es va abstenir, i va anunciar que presentaria esmenes per millorar la proposta. Us les deixem a continuació:

L'objectiu de les nostres propostes és que el consens polític de protegir a les famílies afectades  per l'estafa immobiliària no es trenqui per una regulació restrictiva, que podria deixar fora d'aquests ajuts a una part important de les persones a qui van destinats.

Es proposa que s'hi puguin acollir les famílies en què la quota hipotecària sigui igual o superior al 33% dels ingressos, així com l'extensió dels ajuts a les persones que estiguin fora del termini voluntari per liquidar l'impost.

També es proposa un procediment per tal que l'Ajuntament, d'ofici, traslladi una proposta de liquidació als afectats per facilitar-los la sol·licitud de l'ajut.

Finalment, es recull la regulació del Real Decreto Ley 6/2012, per tal que les entitats financeres assumeixin la seva responsabilitat en els casos de dació en pagament.