dilluns, 14 de febrer de 2011

Gestió Pública Directa, sí, i també al Maria Reverter

Article publicat a la revista d'informació local de Barberà de febrer:

En el passat ple, EUiA vam presentar una moció en defensa de la millora de la gestió dels espais i  equipaments públics de Barberà del Vallès. La moció va ser rebutjada pels grups socialista i popular, pel desacord amb el punt tercer, que demanava mantenir el compromís de l’Ajuntament de Barberà pel model de gestió pública directa dels equipaments esportius i culturals, en col·laboració amb les entitats usuàries.

Aquest debat, que en genèric pot semblar molt complicat, és ben senzill quan el traslladem al cas concret. El nou equipament esportiu de Maria Reverter, reivindicació històrica dels veïns del Casc Antic i la Plaça de la Unitat, s’ha d’obrir aquest any. És possible, fins i tot, que es pugui inaugurar abans de les eleccions, però hi ha un problema: no hi ha partida en el pressupost 2011 destinada al seu funcionament. Des del debat del pressupost al Patronat Municipal d’Esports hem reclamat que es preveiés partida suficient per als mesos que hagi d’obrir la instal·lació. No ha estat així, i quan es va votar el pressupost municipal, EUiA vam votar en contra. Si no hi ha diners pressupostats, com s’obrirà aquesta instal·lació? Si la resposta és la concessió a una empresa a canvi de l’explotació, estarem en contra.

No és el mateix la gestió pública directa que una concessió, perquè la prioritat d’una empresa privada és el benefici, i no el servei públic. La gestió pública directa genera ocupació de qualitat, i garanteix la igualtat. Des d’EUiA seguirem reclamant que l’equip de govern faci pública la previsió del període en que s’obrirà la nova instal·lació, i que executi les modificacions pressupostàries oportunes. Perquè la prioritat de l’Administració, a diferència d’una empresa privada, és el servei públic.

Finalment, comentar el canvi en la periodicitat de la revista, que farà que en el proper mes i mig s’editin 4 números, quan la freqüència habitual i consensuada és bimensual. La proximitat de les eleccions municipals, que es faran el 22 de maig, es fa notar. Tindrem moltes revistes per tocar el tema. Fins aviat.