divendres, 30 de juliol de 2010

EUiA proposa a l'ajuntament recolzar la II Marxa contra l'atur en el seu pas per Barberà

Presentada al ple municipal de juliol:

MOCIÓ DE SUPORT A LA II MARXA CONTRA L’ATUR I LA PRECARIETAT

Atès que el proper mes d´Octubre tindrà lloc a Catalunya la II Marxa contra l´atur amb els objectius de fer visible l´atur massiu, la precarietat i la reculada dels drets socials amenaçats amb noves retallades pels governs; sensibilitzar i mobilitzar a la classe treballadora i la ciutadania solidària amb les víctimes de la crisi de la cobdícia capitalista; exigir una resposta positiva de les administracions a la nostra reivindicació d'ocupació estable i digna per a tothom, d´una vida amb drets socials i benestar.

Atès que les administracions locals, i els ajuntaments com a administració més propera i base de la democràcia, han de fer costat a les persones que pateixen amb més força les conseqüències de la crisi, com ara l’atur i la precarietat.

Atesa la necessitat de col·laboració entre administracions i moviments socials per tal de desenvolupar un model de ciutadania activa i de defensa dels drets i llibertats bàsics per a una convivència democràtica.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple de Barberà del Vallès els següents acords:

Primer. Reconèixer i donar suport a la Marxa contra l’Atur i la Precarietat en la consecució dels seus objectius.


Segon. Adoptar el compromís de posar un equipament municipal a disposició de l’organització de la Marxa, en el supòsit que aquesta decideixi establir Barberà del Vallès com a final d’etapa.

Tercer. Adoptar les mesures necessàries per facilitar el bon desenvolupament de la Marxa al seu pas per Barberà del Vallès.


Barberà del Vallès, 9 de juliol de 2010