dimarts, 20 de juliol de 2010

EUIA de Barberà presenta una moció en suport de la vaga general

Moció presentada per ser votada en el ple municipal de juliol:

MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL PROPER 29 DE SETEMBRE

Atès que el Govern Central ha aprovat una reforma laboral que retalla els drets dels treballadors i treballadores, abaratint l’acomiadament, extenent la precarietat laboral i apostant per un model econòmic basat en salaris baixos i no en la innovació i l’economia sostenible.

Atès que aquesta reforma és un atac frontal contra el dret a la negociació col·lectiva, nucli de la capacitat dels treballadors i treballadores per defensar els seus drets i per regular un mercat laboral desregulat per les diferents contrarreformes laborals aprovades pels governs del PP i el PSOE en el poder.

Atès que la majoria dels barberencs i barberenques som treballadors i treballadores, i que aquest atac es suma a la pujada de l’IVA, la retallada a persones depenents, pensionistes i funcionaris, i a les amenaces d’allargar l’edat de jubilació als 67 anys, i del copagament sanitari.Atès que l’ajuntament és l’administració més propera, la que dóna la primera resposta a les demandes ciutadanes, i també la que pateix amb més força les conseqüències de la crisi, no pot restar al marge d’aquesta nova agressió, que portarà més atur i precarietat, i per tant més necessitats de cobertura social.

Atès que els sindicats CCOO i UGT han convocat una vaga general pel proper 29 de setembre.
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple de Barberà del Vallès els següents acords:

Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a qualsevol atac als drets individuals i col·lectius dels treballadors i treballadores, que són una part imprescindible del conjunt de drets i llibertats que configuren l’Estat Social i Democràtic de Dret que propugna la Constitució.

Segon. Donar suport a la vaga convocada per CCOO i UGT, i animar els barberencs i barberenques a mostrar la seva frontal oposició a aquestes mesures injustes, desenvolupant la jornada de vaga d’una manera pacífica i unitària.

Tercer. Comunicar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, el Ministre de Treball, i els sindicats CCOO i UGT de Catalunya.

Barberà del Vallès, 9 de juliol de 2010

José Luis Rivera Arias
Portaveu GM EUiA