dimecres, 20 de novembre de 2013

Aquest divendres, tenim el PLE OBERT de novembre!

Aquest divendres 22 de novembre tindrà lloc la trobada mensual del PLE OBERT. Una reunió prèvia al ple  municipal, totalment oberta a entitats i persones, on s'exposarà els temes que hi ha previst tractar i la informació que disposa sobre cadascú d'aquest temes. A més de compartir informació, en aquestes reunions es vol conèixer les opinions i propostes dels i les participants, i es decidirà el posicionament del grup municipal d'ICV-EUiA en cadascú dels punts tractats al ple.

El PLE OBERT tindrà lloc a les 20h al nostre local. Unes hores abans, compartirem l'ordre del dia del ple municipal el divendres al migdia, tan aviat com aquest arribi al grup d'ICV-EUiA.  Per fer-ho, s'utilitzaran les xarxes socials com Facebook i twitter.

Tal i com vam explicar a inicis d'any, amb la proposta de PLE OBERT s'espera superar la rigidesa pròpia d'un ple municipal, i apropar les decisions i debats municipals a les persones i organitzacions afectades i/o interessades. 

Així doncs, si vols dir la teva sobre els temes que tractarà el ple municipal, si tens alguna pregunta o proposta de tema per introduir, t'esperem aquest divendres. I també ens les pots fer arribar via twitter amb el hastag #PleObertBdV o a la nostra pàgina de Facebook 

8è PLE OBERT: Divendres 22 de novembre a les 20h 
al local d'EUiA Barberà 
(Avda. Generalitat 68. Esc. A. Ent. 2a)

1 comentari:

EUiA Barberà ha dit...

ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL BARBERÀ DEL VALLÈS 30-10-13

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.


SERVEIS ECONÒMICS

2.- APROVACIÓ AJUTS
2.01.- EXP.: GT010/2013. APROVACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS
DELS TRIBUTS MUNICIPALS I LES BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

3.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL
3.01.- EXP.: HAVV2013/04. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2014.

4.- DONAR COMPTE
4.01.- EXP.: GT011/2013. DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE LES BONIFICACIONS I SUBVENCIONS QUE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS HA GESTIONAT DE L’1 DE GENER AL 31 D’OCTUBRE DE 2013


RÈGIM INTERIOR

5.- MODIFICACIÓ
5.01.- EXP.: RHCT13005. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.

5.02.- EXP.: RHCT13006. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

6.- MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PCPB RELATIVA AL TORRENT DE CAN LLOBATERES.

6.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA D'OPOSICIÓ AL PROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

6.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC.

6.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA DE CONDEMNA DE LA DICTADURA FRANQUISTA I DE SUPORT I ADHESIÓ A LA QUERELLA 4591-10 DEL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS AIRES, PER DELICTES DE GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS RESPONSABLES DE LA CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT EL FRANQUISME.


ALCALDIA

7.- DONAR COMPTE AL PLE
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPALPSC DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS PRESENTAT PEL GOVERN CENTRAL.