dissabte, 16 de febrer de 2013

Nota del grup municipal ICV-EUiA sobre l'augment de l'IBI als pisos buits dels bancs


Durant el passat ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès del mes de gener es va aprovar una moció (pàg. 6 de l’acta del ple), presentada pel PSC, on s’establia que l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) tindria un recàrrec del 50% en el cas dels pisos buits propietats de les entitats bancàries


El grup municipal d’ICV-EUiA va votar a favor de la moció (sumant els seus vots als del PSC, PCPB i CiU, només el PP es va abstenir), però durant el debat de la moció, a l’exposició de motius vam apuntar algunes reflexions que volem compartir en aquesta nota.

El nostre grup va presentar reclamacions a les ordenances fiscals al mes de novembre, en què proposàvem que s’apliqués el recàrrec del 50% a tots els habitatges buits, i des de l’equip de govern es va rebutjar aquesta proposta, argumentant que el concepte d'habitatge buit no estava regulat i que no era possible.
Saludem el canvi d’opinió de l’equip de govern, i ens alegra que el que llavors era una dificultat insalvable, ara no ho sigui, i que tal i com demanàvem, s’aposti per la funció social de l’habitatge.

Nosaltres apostem per que l’augment de l’IBI del 50%, el màxim aplicable per llei, es faci sobre tots els habitatges buits, independentment de qui sigui el seu propietari. 
És cert que en el cas del bancs encara és més greu el fet de tenir un pis sense ús (especialment en el cas dels bancs que han rebut ajudes públiques), però entenem que l’augment de l’IBI no suposa cap mesura punitiva, i en canvi, servirà com a un incentiu que servirà per fomentar el lloguer dels habitatges buits. L’habitatge ha de ser un dret essencial a l’abast de totes les persones i famílies, i mai un valor amb el que especular, ja sigui un banc o una persona qui especula.

Tanmateix, restringir l’increment només a les entitats bancàries podria significar una dificultat a l’hora d’aplicar aquesta mesura, i a més limita l’eficàcia de la mesura, que busca fonamentalment l’ús social d’aquests habitatges buits, més enllà d’una major recaptació.

El nostre grup va donar suport a aquesta moció amb aquesta condició, i ofereix tota la col·laboració per tal de regular d’una manera efectiva el concepte d’habitatge buit, i modificar les ordenances fiscals per tal que aquesta mesura es posi en marxa com abans millor, sense esperar a la modificació anual del mes d’octubre. Aquesta és una proposta que no pot quedar sobre el paper, la ciutadania de Barberà mereix que sigui una realitat.