dimarts, 22 de gener de 2013

EUiA de Barberà posa en marxa la iniciativa PLE OBERT, per facilitar la participació ciutadana als afers municipalsUn dels objectius d'Esquerra Unida i Alternativa de Barberà del Vallès és fomentar i facilitar la participació ciutadana en la gestió i acció municipal, com un indicador de qualitat democràtica i una garantia de progrés cap a polítiques locals més favorables als interessos de la majoria de la població. En aquesta línia, l'assemblea local va decidir posar en marxa la iniciativa PLE OBERT, que vol  crear i oferir un espai on les persones i les entitats interessades en la gestió municipal puguin informar-se, opinar i proposar sobre els continguts de cada ple municipal.

"Posem l'Ajuntament al servei del poble" va ser un dels lemes electorals d'ICV-EUiA a les darreres eleccions municipals. Fins ara ho hem fet mitjançant el nostre grup municipal, i amb l'intercanvi d'informació i parers amb algunes entitats sobre temes concrets, com ara les taxes municipals. Però creiem que cal anar més enllà i buscar altres formules que permetin més interacció de la gent i les entitats i associacions en les que la ciutadania s'organitza. 
Amb aquesta intenció, ICV-EUiA de Barberà farà una reunió prèvia a cada ple municipal, totalment oberta a entitats i persones, on exposarà els temes que hi ha previst tractar i la informació que disposa sobre cadascú d'aquest temes. A més de compartir informació, en aquestes reunions, que rebran el nom de PLE OBERT, també es vol conèixer les opinions i propostes de les persones i entitats participants, i es decidirà el posicionament del grup municipal d'ICV-EUiA en cadascú dels punts tractats al ple.

Les reunions de PLE OBERT tindran lloc a les 20h del divendres anterior a la realització d'un ple municipal, normalment de caire mensual. L'ordre del dia de cada ple s'acostuma a enviar als grups municipals aquest mateix divendres (anterior al ple) pel matí. Tan aviat com arribi aquesta informació es compartirà per part del grup d'ICV-EUiA, acompanyant un recordatori de la convocatòria de la reunió, a través del correu electrònic i les xarxes socials on EUiA de Barberà hi té presencia.

Amb la proposta de PLE OBERT s'espera superar la rigidesa pròpia d'un ple municipal, i apropar les decisions i debats municipals a les persones i organitzacions afectades i/o interessades. Però creiem que aquest no és el model ideal. Que millor que a través d'una de les opcions polítiques amb representació al consistori, seria que aquesta participació es donés en un espai creat i impulsat pel mateix ajuntament, i que mica en mica la població s'el faci seu, fins a esdevenir una plataforma de participació ciutadana real. Esperem que la iniciativa que posem en marxa sigui un primer pas per arribar a aquest model.

Així doncs, us convidem i animem a participar del primer PLE OBERT, el proper divendres 25 de gener a les 20h al local d'EUiA Barberà (Avda. Generalitat 68. Esc. A. Ent. 2a). El mateix divendres durant el matí compartirem els punts del l'ordre del dia del Ple Municipal del dimecres 30 de gener.

1 comentari:

EUiA Barberà ha dit...

Us deixem l'ordre del dia previst pel ple del 30-1-13, que tractarem avui (25-1-13 a les 20h) al PLE OBERT:

ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL BARBERÀ DEL VALLÈS 30-1-13

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS PERSONALS
2.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ
2.01.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.

RÈGIM INTERIOR
3.- MODIFICACIÓ
3.01.- EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ ACORD COMPOSICIÓ COMISSIÓ
LIQUIDADORA DISSOLUCIÓ CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS.

4.- MOCIONS PORTAVEUS

4.01.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
PSC RELATIVA A SOL•LICITAR QUE S'INCREMENTI L'IBI ALS PISOS
DESOCUPATS PROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERES.

4.02.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
CIU EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA.

4.03.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE EL DRET A DECIDIR.

ALCALDIA
5.- DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.