dimecres, 2 de maig de 2012

Pla d'ajust de cinc milions d'euros a Barberà


Tal com diu la portada del’Independent, l’Ajuntament de Barberà va aprovar en el darrer ple municipal de març un pla d’ajust per demanar al Institut de Crèdit Oficial (ICO) un crèdit de 5 milions d’euros. Per aconseguir aquest crèdit el sr. Rajoy exigeix retallades en els consistoris, i com en la majoria dels casos aquestes retallades afecten als treballadors municipals, als serveis, impostos i taxes que paguem els ciutadans.

Doncs és cert. L’Ajuntament del nostre municipi deu als seus proveïdors la quantitat abans nomenada, que casualment coincideix quasi exactament amb els deutes que tenen les institucions supramunicipals, com la Diputació, la Generalitat o l’Estat amb la nostra ciutat.

Com a conseqüència del calendari marcat des del Govern estatal, el pla es va fer amb moltes presses i sense debat previ amb tots els grups municipals. Fruit d'això va sortir un pla d'ajust poc concret i que no va poder ser consultat abans del ple, i que per tant no vam poder recolzar des del grup d'ICV-EUiA. No dubtem de que la complicada situació actual faci necessari demanar aquest crèdit, i per tant establir un pla. Però cal estudiar molt bé, i sobretot debatre i consensuar, quins han de ser aquests ajustos, sempre mantenint la premissa de que no afecti als serveis que s'ofereixen des de l'ajuntament als veïns i veïnes de Barberà.

Més enllà de l'àmbit municipal, veiem com es repeteix la història que s’està convertint en el cercle viciós d’aquesta crisi, en les administracions públiques, en l’empresa privada i en els ciutadans: “si no em paguen no puc pagar”.

Però aquest assumpte té punts a matissar:

- Perquè el Govern de l’Estat obliga als ajuntaments a hipotecar-se durant 10 anys i no ho fa amb les autonomies que són els grans deutors? Potser perquè s’ha donat la majoria absoluta a un partit de dretes, antifederalista i centrista que no creu en l’estat de les autonomies que reflexa la Constitució.

- Si ens diuen que no hi ha diners i que ens hem d’apretar el cinturó, d’on han sortit els milers de milions d'euros que pensa donar l’ICO als ajuntaments (a traves de bancs privats)? El Banc Central Europeu (BCE), ens públic europeu, va rescatat novament la banca espanyola, concedint als bancs diner públic, provinent dels estats, a l’1% d’interès, i aquests mateixos bancs privats tornen a donar crèdit a les administracions públiques més febles a un 5%. Un bon negoci a costa de les economies amb més problemes! Paguem amb diners públics enriquint a entitats privades que ja han demostrat que no tenen pietat amb els desnonats, ni obren crèdit per les PIMES i/o emprenedors/es.

Economia es defineix com la ciència social que estudia el comportament econòmic de diferents agents que tenen com a objectiu satisfer les necessitats humanes col·lectives. Ara mateix l’economia europea només satisfà les necessitats d’uns quants que em penso que no deuen tenir gaires de necessitats.